Beauchene Fishing

Familjen Roberts, Cheryl Roberts och Peter Roberts, äger Beauchene Fishing Co Ltd. Bolaget har två delägda bolag som bedriver fiskeriverksamhet.

Det ena är South Atlantic Squid Ltd som bedriver fiske kring Falklandsöarna efter bläcksfisk i första hand men även efter vitfisk som hake, hoki, patagonisk tandfisk och röd torsk. Fisket bedrivs med den engelskregistrerade M 1103 Baffin Bay på 1 871 ton. South Atlantic Squid bedriver också fiske i Antarktis, i sydgeorgiska vatten samt utanför västafrikas kust. Detta fiske efter antarktisk tandfisk bedrivs tillsammans med spanska Copemar SA och med den spanskregistrerade backebåten (långrevsbåten) Viking Bay på 626 ton. Viking Bay ägs av Copemar SA som också är delägare i South Atlantic Squid. Copemar ägs av familjen Ojeda.

Det andra delägda bolaget är Igueldo Fisheries (F.I.) Company Ltd som bedriver fiske i  farvattnen runt Falklandsöarna efter bläckfisk och vitfisk. Igueldo bedriver fiske med en båt med samma namn, Igueldo på 2 305 ton som är registrerat på Falklandsöarna. Delägare i Igueldo är spanska Pesquera Echalar som också är ägare av trålaren Igueldo. Eventuellt äger Pesquera Echalar också trålaren Echalar på 1 745 ton och hemmahörande i Sydafrika.

Beauchene äger också 12,6% i Consolidated Fisheries Ltd (CFL). CFL innehar 100% av kvoten för patagonisk tandfisk i farvattnen kring Falklandsöarna. Företaget grundades 1994 med flera lokala fiskeriföretag som delägare. Idag äger man backebåten (långrevsbåten) CFL Gambler på 943 ton som är hemmahörande på Falklandsöarna. Consolidated är medlem i Coalition of Legal Toothfish Operators (Colto).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!