Fiskeriföretag och pelagiska fiskerättigheter på Färöarna 2014

Det är svårt att hitta rättigheter för alla pelagiska fiskarter och år vad det gäller Färöarna.  Det som fiskas mest i Färöarnas ekonomiska zon är blåvitling (svartkjaftur) och makrill. Huvuddelen av blåvitlingen fiskas av utländska båtar från Ryssland, EU och Norge. Deras fiskerättigheter redovisas i det land där båtarna hör hemma. Förutom makrill, blåvitling och sill fiskar färöiska båtar lodda i isländska vatten (tillstånd till 29 791 ton år 2013) samt makrill och taggmakrill (hästmakrill) i EU-vatten. Utländska båtar hade tillstånd att fiska 168 082 ton blåvitling, 21 209 ton NVG-sill och 14 704 ton makrill i Färöiska vatten år 2013. Detta ska jämföras med färöiska båtars 83 761 ton blåvitling, 97 740 ton NVG-sill, 13 051 ton nordsjösill,och 142 735 ton makrill samma år i färöiska vatten. Riktigt så mycket makrill fiskades aldrig.

I det pelagiska fisket har Färöarna individuella fiskerättigheter på liknande sätt som i Danmark, Island och Sverige. För makrill och sill finns det siffror att tillgå för 2013 och det är landningssiffror. De båtar som fiskat mest är troligen i huvudsak desamma som har de största fiskerättigheterna. Vad det gäller företagen är det med säkerhet så.

KG 689 Nordborg

KG 689 Nordborg Bild: Christian i Grotinum

Fiskebåtar, sill 2013, namn, ton, företag

KG 689 NORÐBORG, 11 598, Palli hjá Mariannu
FD 175 TRÓNDUR Í GØTU, 11 259, Vardin
FD 86 FINNUR FRÍÐI,  10 057, Vardin
FD 64 HØGIKLETTUR, 9 897, Vardin
FD 42 JUPITER, 8 967, Vardin
FD 125 TUMMAS T, 8 278, Vardin
FD 1210 FAGRABERG, 8 157,  Framherji
KG 14 NÆRABERG, 6 760, PR Næraberg (JFK Trol och Parlevliet & van der Plas)
KG 690 CHRISTIAN Í GRÓTINUM, 5 812, Palli hjá Mariannu
TG 639 GRUNNABARÐ, 5 646, South Pelagic

Företag, sill 2013, namn, ton

Vardin, 48 460
Palli hjá Mariannu, 17 551
Thor, 11 040
Framherji, 8 419
Næraberg, 6 761
South Pelagic, 5 646
JFK Trol, 5 239
Northwest Pelagic, 3 738
Faroe Maritime Link, 3 443
Sudringur, 934

Fiskebåtar, makrill 2013, namn, ton, företag

FD 175 TRÓNDUR Í GØTU, 13 023, Vardin
FD 42 JUPITER, 13 018, Vardin
KG 689 NORÐBORG, 12 340, Palli hjá Mariannu
FD 125 TUMMAS T, 10 110, Vardin
FD 86 FINNUR FRÍÐI, 9 446, Vardin
FD 1210 FAGRABERG, 8 868, Framherji
KG 14 NÆRABERG, 8 309, PR Næraberg (JFK Trol och Parlevliet & van der Plas)
FD 64 HØGIKLETTUR, 6 962, Vardin
KG 690 CHRISTIAN Í GRÓTINUM, 5 801, Palli hjá Mariannu
TG 639 GRUNNABARÐ, 4 735

Företag, makrill 2013, namn, ton

Vardin, 52 599
Palli hjá Mariannu, 18 588
Thor, 11 532
Framherji, 9 627
Næraberg, 8 309
JFK Trol, 7 229
South Pelagic, 4 735
Faroe Maritime Link, 4 372
Sudringur, 3 473
Northwest Pelagic, 3 459

I JFK Trol är det nederländska företaget Parlevliet & van der Plas delägare. Hur stor del av Næeraberg som Parlevliet & van der Plas äger är oklart men företaget står som manager för fiskebåten ifråga. Om Næraberg räknas som JFK Trols helt egna båt så landade företagets båtar 12 000 ton sill och 15 538 ton makrill. Men räknas bara hälften av Næraberg på JFK Trol blir det bara 8 619 respektive 12 463 ton. Räknat så landade nederländska Parlevliet & van der Plas 3 380 ton sill och 4 154 ton makrill år 2013 på grund av sin andel sin andel i Næraberg.

Vardin är det totalt dominerande företag och de äger sina båtar via en rad dotterbolag. De kontrollerar omkring 30% av makrillen och nästan hälften av sillen. Sannolikt också 30-50% av blåvitling och lodda. År 2010 innehade de rättigheter till 47,8% av den atlantoskandiska sillen (32 545 ton), 57,3% av makrillen (9 991 ton), 38,4% av blåvitlingen (14 471 ton) och 50,0% av loddan ( 3 751 ton).

Samma år innehade Framherji rättigheter till 14 793 ton atlantoskandisk sill (21,7%), 3 711 ton makrill (5,5%), 9 396 ton blåvitling (13,8%) och 1 875 ton lodda (2,8%). Framherji kontrolleras till 33% av isländska Samherji. Samherjis andel av Framherjis fångster kan beräknas till 2 806 ton sill och 3 209 ton makrill.

Vardin äger vidare 45% av P/f Faroe Link Maritime i vilket bolag Framherji äger 25%, Samherji 25% och P/f Bacalao 5%. Eventuelllt har Cornelis Vrolijk ett minoritetsintresse i Northwest Pelagic då ett sådant företag på Färöarna omnämns i ett dokument om ägarförhållandena i företaget. Majoritetsägare är dock Danial J. Johansen.

Företaget Thor tycks i år (2014) ha inköpt ytterligare en större fiskebåt från Danmark, TG 773 Asbjørn Senior, via dotterbolaget Ocean Group Faroes Ltd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!