EU, Norge och Färöarna överens om makrill inför 2015

EU, Norge och Färöarna har överenskommit om makrillkvoterna (TAC) för 2015. Med Island har ingen överenskommelse kunnat göras och inte heller Grönland är med i avtalet. Överenskommen TAC är totalt 1 054 000 ton varav EU fått 519 512 ton, Norge 237 250 ton och Färöarna 132 814 ton. Dessutom har det avsatts 164 424 för andra länder.

Makrillfiske

I EU delas sedan kvoten (TAC) upp på olika länder och i vardera landet delas sedan makrillkvoten upp på olika fiskebåtar och företag i enlighet med den andel av de överförbara fiskerättigheterna på makrill som fiskebåtarna, fiskarna, organisationerna eller företagen innehar.

Avtalet om makrill har gjort det möjligt att starta de bilaterala förhandlingarna mellan EU och Norge om fiske i varandras ekonomiska zoner.

Svenska fiskare i såväl Danmark som Sverige har små andelar vad det gäller makrill, men de är betydligt mer berörda av det bilaterala avtalet mellan Norge och EU då det berör sill, räkor, vitlinglyra och tobis som alla är viktiga för svenska fiskare i Sverige och Danmark.

Intressant?
Mer: Shetland Times, Icenews,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!