Sillfisket stoppas delvis i Bottenhavet

För de som är längre än 30 meter så har det fria sillfisket i Bottenhavet har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om fiskestopp från och med den 7 mars på grund av för stora bifångster av skarpsill. Stoppet gäller inte de fiskebåtar som har egna fiskerättigheter inom ramen för det så kallade pelagiska systemet, dvs de som har individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, tidigare ITQ).

Sill

Foto: DPA / IBL Bildbyrå

I Östersjön fiskar i dag både större trålare och mindre fiskebåtar efter sill och skarpsill. Den nationella kvoten för sill är indelad i tre delområden, Bottenhavet och Bottenviken, östra Östersjön och västra Östersjön. Men för skarpsill finns bara en kvot för hela Östersjön, av denna har i år 193 ton fördelats på så kallat kustfiske enligt information på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) hemsida. Enligt ett pressmeddelende från HaV så har 34 300 ton fördelats på större fiskefartyg som valt att ingå i systemet med överlåtbara och individuella fiskerättigheter och 4 051 ton har fördelats som en regional kvot som tilldelas fartyg som endast fiskar i Östersjön.

I kvoten för kustfiske av skarpsill ingår främst mindre fiskebåtar men även några större trålare, som endast får fiska sill och skarpsill i Bottenhavet och som har valt att inte ingå i systemet med individuella och överlåtbara fiskerättigheter. I praktiken finns det bara en enda sådan båt som hör hemma i östersjön, GE 49 Sette Mari.

Det finns också båtar som har torskfisketillstånd i Östersjön och för vilka torskfisket normalt sett utgör huvudfisket. Under senare år har flera av dessa båtar istället fiskat sill i Bottenhavet och Bottenviken. Den enda båt som är längre än 30 meter och som under 2015 fiskade sill i Bottenhavet och Bottenviken utan att ingå i det pelagiska systemet och utan att ha hemmahamn i Östersjön var GG 359 Westerö. Westerö drabbas också av fiskestoppet. Andra båtar som exempelvis VY 21 Axelia och GG 370 Mercy drabbas inte av stoppet då de är kortare än 30 meter.

– Den så kallade kustkvoten för fiske av skarpsill i Östersjön är ungefär lika stor i år som i fjol. Och vi brukar inte behöva stoppa fiske så här tidigt på året, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV enligt ett pressmeddelande.

– De större trålfartygen som fiskar efter sill i Bottenhavet och skarpsill inom den så kallade kustkvoten har i år fått upp stora mängder av skarpsill. Om vi tillåter dem att fortsätta fiska i samma takt så riskerar vi att snart ha fiskat upp hela kustkvoten för skarpsill fortsätter hon..

Det nästan omöjligt att undvika skarpsill som bifångst för dessa större trålare. Därför har Havs- och vattenmyndigheten valt att helt stoppa dem från att fiska efter sill och skarpsill i Bottenhavet.

De båtar som fiskar med stöd av pelagiskt tillstånd (överlåtbara fiskerättigheter) har en individuell tilldelning av både sill och skarpsill. Deras fångster av skarpsill avräknas inte mot kustkvoten och de får därför fortsätta fiska i Bottenhavet. Detta rör endast ett begränsat antal båtar och förra året hade GG 204 Tor-ö, GG 207 Torland, GG 218 Västfjord och GG 229 Bristol så stora fiskerättigheter till sill i Bottenhavet och Bottenviken att det betydde nåt. GG 206 Ahlma, GG 330 Carmona och GG 438 Clipperton hade endast mindre mängder sill att fiska i området. I år har dock inte GG 229 Bristol några fiskerättigheter då båten inte finns längre utan har sålts till Danmark utan att ägarna köpt en ny båt. Dessa båtar drabbas alltså inte av fiskestoppet.

I praktiken ser det ut som om fiskestoppet endast drabbar två båtar, GG 359 Westerö och GE 49 Sette Mari. Något som jag tycker tyder på att det är obalans i fördelningen av fiskerättigheter i Bottenhavet, Bottenviken och Östersjön och att kvotsystemet för skarpsill och sill borde vara likartat utformade så att den här typen av situation kan undvikas. Förutom den geografiska uppdelningen som nämnts ovan finns det för sill finns det en stor kvot i Bottenhavet och Bottenviken som i praktiken får fiskas av vilken båt som helst, en kvot för båtar från Östersjön, och en kvot till det pelagiska systemet. För skarpsill borde det se ut på samma sätt för det skulle göra fisket mer flexibelt och mer rimligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!