Varför inte nya miljövänliga motorer i fiskebåtar?

Ett av flera miljöproblem inom fisket är hög bränsleförbrukning i förhållande till mängden fångad fisk. Detta är speciellt märkbart i det demersala trålfisket efter skaldjur och fisk men även i annat fiske kan det vara ett problem.

Många båtar har också gamla motorer vilket innebär höga utsläpp av miljöfarliga ämnen. Om båtarna kunde förses med nya motorer skulle det innebära lägre bränsleförbrukning och därmed mindre negativ påverkan på klimatet. Dessutom skulle det innebära mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen i närmiljön i den svenska skärgården och bättre arbetsmiljö för de enskilda yrkesfiskarna. Med mindre bränsleåtgång skulle också ekonomin i många mindre fiskeriföretag förbättras.

I EU:s nya fiskeripolitik och med hjälp av den nya fiskerifonden EMFF så finns det också möjligheter att få subventioner för att byta ut motorer i fiskebåtar. Många länder inkluderade sådana möjligheter i sin nationella fiskeripolitik men Sverige gjorde inte det då även dessa subventioner kritiserades hårt av miljöorganisationer som menade att det skulle medföra att fiskebåtar investerade i kraftigare motorer med ökad kapacitet som en följd. Överkapacitet är grundproblemet i den europeiska fiskeflottan så en ökning av fiskerikapaciteten skulle vara mycket problematisk. Det skulle vara något som motverkar de ansträngningar som gjorts och görs för att göra fisket mer miljövänligt än det redan är. Nu har dock miljöorganisationerna fel i sin kritik. Så som bidragsmöjligheterna är utformade finns det ingen risk för en ökning av kapaciteten.

Beslutet i EU gick innebar att båtar under 12 meter skulle få subventioner till att byta till nyare motor med samma maskinstyrka, båtar mellan 12 och 18 meter skulle få subventioner för byte till motor med 20% lägre maskinstyrka och båtar över 30 meter för byte till motor som var 30% svagare än tidigare motor. Ett sådant subventionsprogram skulle leda till mindre maskinstyrka i fiskeflottan vilket innebär mindre fiskerikapacitet, mindre bränsleförbrukning samt mer miljö och klimatvänligt fiske. Dessutom skulle de ge yrkesfiskarna en bättre arbetsmiljö. Det är saker som skulle inneburit en utveckling som gick åt rätt håll. Trots detta gick WWF och andra miljöorganisationer mot subventioner för byte till klimatvänligare och snålare motorer.

I Danmark där de valde att ha tillämpa subventioner för utbyte av motorer har detta medfört att många båtar bytt till moderna bränslesnåla motorer med mindre utsläpp. I Sverige valde myndigheterna och politikerna att inte införa subventioner. Detta betyder i praktiken att svenska politiker tog ett beslut som motverkade en mer miljövänlig fiskeflotta. Ett beslut som inneburit högre kostnader för svenska fiskare jämfört med en del andra länders fiskare.

Kanske är subventioner inte något som generellt kan förespråkas,men det finns enligt beslut i EU. Det finns för den skull ingen anledning att straff just svenska fiskare för EU-beslut som inte svenska politiker gillar. Att förneka svenska fiskare samma möjligheter som fiskare i andra länder är inte rimligt. Speciellt inte om det också innebär åtgärder för minskad bränsleförbrukning och mot klimatförändringarna.

Anders Svensson, ursprungligen publicerat som en krönika i Yrkesfiskaren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

Ett Svar på “Varför inte nya miljövänliga motorer i fiskebåtar?”

Kommentarer är stängda.