Varför inte nya miljövänliga motorer i fiskebåtar?

Ett av flera miljöproblem inom fisket är hög bränsleförbrukning i förhållande till mängden fångad fisk. Detta är speciellt märkbart i det demersala trålfisket efter skaldjur och fisk men även i annat fiske kan det vara ett problem. Många båtar har Läs mer…