DFPO nöjda med MSC-märkning men överreagerar

Att det danska fisket av torsk i Nordsjön och Skagerak MSC-märkts anser den danska fiskeriorganisationen DFPO är positivt:

Det er en stor sejr for dansk fiskeri, siger formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

– Vi runder en milepæl for dansk fiskeri med MSC-certificeringen af torskefiskeriet i såvel Nordsøen som Skagerrak. Der er tale om et stort skridt, der booster både troværdigheden omkring dansk fiskeri som helhed og selvtilliden i fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening PO arbejder på at få danske fiskerier MSC-certificeret, og selv om en stor andel af konsumfiskeriet – omkring 80 procent – allerede er certificeret, så er det en særlig fjer i hatten for fiskerne, når de nu kan sætte kryds ud for torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak.

– Nordsøtorskebestanden dækker både Nordsøen og Skagerrak, og den har været dømt ude, og der har været utallige meldinger om både kollaps og opfiskning af den sidste torsk. Den snak må nu endeligt forstumme, siger Svend-Erik Andersen og fastslår:

– Torsken er tilbage på sporet og dansk fiskeri på benene igen, fordi torskebestanden er nu på niveau med bestanden midt i 1980’erne, og nu har den derudover fået det blå stempel fra MSC.

Det är inget förvånande i att DFPO är positiva. Men de överreagerar något. Både vad det gäller den miljömässiga konsekvensen och en ekonomiska konsekvensen för danska fiskare.

Torsk

MSC-märkningen innebär att MSC bedömer att nordsjötorsken inte är utsatt för överfiske utan fiskas långsiktigt hållbart. Samtidigt kan det ändå innebära problem för torsken i framtiden. Det är ingen garanti för att det inte kan bli problem för nordsjötorsken i framtiden.

Torsken i Östersjön fick MSC-märkning när läget såg bara ut för torsken där. Några år senare är situationen för torsken katastrofal för torsken i Östersjön. Inte på grund av fisket utan på grund av andra saker.

Det därför uppenbart att de danska fiskarna också överreagerar. Bara för att läget för torsken i Nordsjön ser bra ut just nu innebär det inte att alla problem är borta. Nåt överfiske finns dock inte, men det finns mycket annat som kan ställa till problem. MSC-märkning innebär inga garantier för miljövänligt fiske (Fiskerforum har fel på den punkten) och inga garantier för att andra orsaker inte ska orsaka problem för torskbestånden i Nordsjön. MSC-märkning handlar bara om att fisket anses hållbart ur beståndssynpunkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!