MSC-märkning för nordsjötorsken

TorskUnder många år har torsken i Nordsjön stått i centrum för fiskeripolitiken och debatterats flitigt, då bestånden varit på mycket låga nivåer efter decennier av överfiske. Nu har bestånden återhämtat sig och det danska fisket, där flera svenska båtar ingår, blir först med att uppnå MSC:s standard för uthålligt fiske.

– Det är glädjande att se att nedåtgående trender i fiskebestånd går att bryta. Efter nio år i rad med tillväxt välkomnar vi detta fiske in i MSC programmet, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjön i ett pressmeddelande.

Nordsjötorsken har länge varit ett bekymmer som engagerat både fiskare, politiker, miljöorganisationer och forskare. Under det senaste decenniet har torskbeståndet i Nordsjön vuxit sig starkare, tack vare minskad fångst, förbättrad forskning och analys. Detta har lett till en årlig tillväxt av torskbeståndet, som nu har nått samma nivå som i början av 1980-talet.

– Inom fiskeindustrin har vi agerat genom att minska fisketrycket på Nordsjötorsken, men även jobbat för att övriga fisken ska minska bifångsten av torsk. Vi är glada att de sex svenska båtarna nu kan få märka sin fångst med MSC, säger Andrea Giesecke, hållbarhetsansvarig på branschorganisationen Sveriges Fiskares Producentorganisation i pressmeddelandet.

MSC har enligt dem själva skapats för att råda bot på överfiskningen i våra hav. De fisken som är hållbara uppfyller MSC:s standard. För att de certifierade fiskena ska förbättras ytterligare ställs ofta villkor på vilken väg de måste utvecklas. För torskfisket i Nordsjön gäller det att fortsätta förbättra bestånden genom att minska fiskdödligheten och se till att det finns en effektiv strategi för återuppbyggnad. Årliga kontroller av fisket utförs av oberoende certifieringsföretag.

– MSC-certifiering av torsk i Nordsjön visar tydligt att fiskbeståndet rör sig i en positiv riktning. Detta är ett mycket ikoniska fiske och vi är glada över att se att det uppfyller MSC:s krav, och hoppas att fisket kommer att fortsätta sin färd mot ökad hållbarhet genom villkoren för detta fiske, säger Christoph Mathiesen, Program Manager, fiske och vattenbruk WWF Danmark

Danska fiskare tog upp nära 9 000 ton Nordsjötorsk förra året. Sverige tog upp en mindre del, 420 ton. Svenskarna har ett avtal sedan tidigare med den danska producentorganisationen DFPO, och fisken landas på fiskauktioner i både Sverige och Danmark.

– Nu hoppas vi det blir enklare att hitta färsk MSC-märkt torsk. Idag finns det MSC-certifierade fiskdiskar på flera håll i landet och det är bara dessa som kan märka upp fisken med MSC:s miljömärke, säger Minna Epps.

De sex svenska båtar som ingår i den danska MSC-märkningen är vad jag kan förstå GG 73 Ingun, GG  150 Älvsborg, GG 181 Västerland, GG 201 Bravik, GG 500 Vingaskär och GG 562 Randi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”MSC-märkning för nordsjötorsken”

Kommentarer är stängda.