Pelagiska fiskerättigheter på företagsnivå

I riksdagens uppföljning av det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter har de analyserat koncentrationen av fiskerättigheter på båtnivå men inte på företagsnivå. Det finns en koncentrationsgräns på fiskebåtsnivå som är 10% men det borde nog sannolikt också finnas en på företags eller ägarnivå på samma sätt som det finns i Danmark.

Analyseras koncentrationen av fiskerättigheter på företagsnivå är det en fiskerättighetsägare i Sverige som kommer upp i mer än 10% och några fler som ligger precis under. Uppgifterna om procentandel kommer från riksdagens uppföljning. Flera företag har flera båtar. Astrid Pelagic AB äger GG 77 Falken och GG 764 Astrid, B-C Pelagic AB och systerföretag har GG 229 Bristol, GG 438 Clipperton och GG 1226 Clippfjord, TLF-Torönland Fiskeri AB äger GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland och fiskerättigheter för en båt till. Utanför listan finns familjen Söderberg med 2,65% av de pelagiska fiskerättigheterna, båtarna SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage och flera olika bolag.

GG 778 Lövön

GG 778 Lövön. Bild: Tjörnvarvet AB

10 största innehavarna av fiskerättigheter, båt, andel i sept 2016, hemmahamn, ägare

GG 778 Lövön, 9,83%, Rönnäng, Lövön AB
GG 204 Tor-ön, 9,80%, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 9,54%, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 207 Torland, 9,23%, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 8,88%, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 8,65%, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 8,37%, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 764 Astrid, 7,05%, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 6,94%, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 6,37%, Fiskebäck, Axelsson

frihamnen2_14nov_2016 - 5

Pelagiska fiskebåtar i Frihamnen. GG 207 Torland, GG 204 Tor-ön, GG 505 Polar, gamla GG 203 Ginneton och nya GG 203 Ginneton.

10 största innehavarna av fiskerättigheter, företag, andel i sept 2016, moderbolagets hemort, ägare

TLF-Torönland Fiskeri AB, 19,03%, Fiskebäck, familjerna Martin och Robert Ahlström
Lövön AB, 9,83%, Rönnäng, familjen Arvidsson
B-C Pelagic AB, 9,79%, Donsö, familjerna Backman och Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 9,54%, Dyrön, familjen Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 9,04%, Fiskebäck, familjen Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 8,65%, Fiskebäck, Jonas Ahlström och familjen Magnusson
Astrid Pelagic AB, 8,44%, Rörö, familjen Johansson
Västfjord Fiskeri AB, 6,94%, Fotö, familjen Gustavsson
Axelsson, 6,37%, Fiskebäck, familjen Axelsson
Bryngeld Fiskeri AB, 2,82%, Fiskebäck, familjen Bryngeld

De siffror jag har från februari 2017 från Havs- och vattenmyndigheten tyder på att B-C Pelagic AB ökat sin andel ytterligare.

Ett par av de stora företagen i det pelagiska fisket eller systerföretag till dem bedriver också demersalt fiske. Det gäller Astrid Fiske AB som är systerbolag till Astrid Pelagic AB, men också Astrid Pelagic AB vars mindre båt, GG 77 Falken, också fiskar demersalt. I det pelagisk fisket är GG 77 Falken lysbåt åt GG 764 Astrid vid snörpvadsfiske med ljus på skarpsill. Fiskeri AB Ginneton har också demersalt fiske genom GG 210 Vera C som också innehar pelagiska fiskerättigheter. Bryngeld Fiskeri AB bedriver demersalt fiske med båtar som inte har pelagiska fiskerättigheter. Ägarna av Båt GG 330 Carmona är också delägare i en båt som fiskar demersalt, GG 350 Liz.

Även några av de mindre pelagiska fiskeriföretagen bedriver demersalt fiske, det gäller Svanen Fiskeri AB (GG 840 Svanen) och Fiskebåten Rossö HB (GG 39 Rossö) som tillsammans också äger GG 32 Tristan som fiskar demersalt. Vidare så har Vingaskär Fiskeri AB (GG 500 Vingaskär) också demersalt fiske. Dessa företag är i praktiken de enda som fiskar traditionellt på västkusten.

B-C Pelagic AB, Astrid Fiske AB och Ahlma Fiskeri AB eller deras ägare fiskar också med riktigt små båtar på den pelagiska kustkvoten.

Genomgången är dock inte komplett förrän vi också tittar på fiskemöjligheterna i Bottenhavet. Där har 6 båtar fiskerättigheter, men fyra båtar har den överväldigande delen av dessa rättigheter. Det är GE 49 Sette Marie, GG 359 Westerö, GG 370 Mercy och SM 53 Glomskär.

Största innehavarna av årliga fiskemöjligheter, båt, andel i feb 2017, hemmahamn, ägare

GE 49 Sette Marie, 48,67%, Engesberg, Rederi AB Engesberg
GG 359 Westerö, 29,33%, Hönö, Larsson
SM 53 Glomskär, 19,28%, Öregrund, DE Fiske AB
GG 370 Mercy, 15,60%, Hönö, Olofsson

Största innehavarna av årliga fiskemöjligheter, båt, andel i feb 2017, moderbolagets hemort, ägare

Rederi AB Engesberg, 48,67%, Gävle, Karlsson & Bergström
Larsson, 29,33%, Hönö, Tomas Larsson
DE Fiske AB, 19,28%, Öckerö, Daniel Andersson och Erik Gripse
Olofsson, 15,60%, Hönö, Carl-Olof Olofsson

DE Fiske AB innehar numera också fiskerättigheter inom det pelagiska systemet men inte särskilt stora. När fiskemöjligheterna från 2019 omvandlas till fiskerättigheter inom det pelagiska systemet så kommer dessa företag inte att höra till de största innehavarna av fiskerättigheter.

GG 370 Mercy och GG 359 Westerö fiskar också demersalt, i deras fall handlar det om torskfiske i Östersjön.

Ett av företagen/en av ägarfamiljerna tillhör de allra största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter i Danmark. Det är familjen Johansson på Rörö som via Astrid Fiske AB, systerföretag till Astrid Pelagic AB, äger det danska fiskeriföretaget Astrid Fiskeri A/S som äger två stora fiskebåtar och stora fiskerättigheter. Ytterligare ett svenskt företag tillhör de 10 största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter i Danmark, det är Themis Fiskeri som också har sitt säte på Rörö (moderbolaget heter Rylo AB). Utöver dessa två företag så äger också familjen Claesson ett företag i Danmark, Gifico ApS som har fiskerättigheter. Vidare så har Ahlma Fiskeri AB ett danskt dotterbolag, Ahlma Danmark ApS, som äger fiskerättigheter i Danmark.

Familjen Andersson som äger Odeskär AB i Sverige som har fiskerättigheter här har också en båt i Danmark via systerbolaget Odeskar Fiskeri A/S som dock i huvudsak fiskar utan att ha egna fiskerättigheter. Stella Nova Fiskeri AB på Fotö/Öckerö har också ett systerbolag i Danmark, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS som äger både båt och stora fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!