Det är inte danska kvotkungar som äger kvotjollar

I Danmark så finns det fiskebåtar som aldrig fångar en fisk. Ibland är de mycket små jollar, ibland lite större men äldre båtar. I Sverige brukar vi kalla den här typen av båtar för kvotbåtar och de har funnits i alla fall i 20 år. I Danmark har de säkerligen funnits lika länge. Men de har blivit mer uppmärksammade i samband med diskussionen om så kallade kvotkungar (kvotekonger).

A 126 Hebron

A 126 Hebron när den var T 126 Hebron.

Häromdagen fick jag en fråga från en journalist på Berlingske om hur många kvotjollar det finns. Jag sa att jag tror det handlar om nåt tiotal men troligen är det något fler. Eftersom jag inte riktigt vet så har jag nu undersökt det hela. Jag kallar dem kvotbåtar då alla faktiskt inte är jollar utan några är gamla ljusblå fiskekuttrar som inte används till fiske. Totalt har jag hittat nästan 30 stycken som också har fiskerättigheter, men detta är en snabbt gjord undersökning och det kan finnas fler som jag missat.

Den mest kända kvotbåten i Danmark är L 49 Lasse som ägs av Nordstrand Fiskeri ApS och har fiskerättigheter för 122 miljoner danska kronor. Men det finns fler som har nästan lika mycket. Nordstrand Fiskeri ApS ägs av Birthe Kjeldsen, fru till Henning Kjeldsen, en av dem som brukar kallas kvotkung.

Ur uppställningen har jag utelsutit båtar som inte har några fiskerättigheter eller har så små att det är ointressant. De kvotbåtar jag funnit som faktiskt också har stora fiskerättigheter finns i nedanstående tabell i alfanumerisk ordning.

Kvotbåt, ägare, viktigaste arter, 2017

A 126 Hebron, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, rödspätta
AS 340 Skejnæs, Grenaa Fiskeriselskab A/S, jomfruhummer (kräfta)
AS 465 Susanne Himmelblå, GPG ApS, brisling (skarpsill)
E 697 Nanna-Kathrine, Jette Kristine E 727 ApS, jomfruhummer (kräfta)
FN 43 Luna Jerup, Cyrano II ApS, torsk, jomfruhummer, kuller (kolja), sej
H 6 Karla, Allo IVS, jomfruhummer
H 75 Øland, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, torsk
HG 63 Brestur, TN Hirtshals ApS, brisling, sill, tobis
HG 271 Lange Lars, HG 352 Polaris ApS, torsk, rödspätta
HM 11 Mågen, Bjerggaard ApS, rödspätta
HM 25 Rasmus, Bjarne Olsen, rödspätta
HM 49 Kristine, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, torsk, rödspätta
HM 58 Mona, Cyrano II ApS, torsk
HM 81 Ask, Brdr. Paulsen ApS, rödspätta
HM 383 Garfield II, J.H.K. Hanstholm ApS, torsk, rödspätta, kulmule (kummel), havtaske (marulk)
HM 800 Jammerbugt, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, torsk, kulmule (kummel)
L 9 Sophia, Thorsminde Puljefiskeri ApS, torsk
L 25 Aslan, Fiskeriselskabet 2Bis ApS, brisling, tobis
L 49 Lasse, Nordstrand Fiskeri ApS, torsk, rödspätta, kuller, sej, kulmule, havtaske
L 51 Nordstrand, Lynge Fiskeri ApS, torsk, rödspätta, kuller, sej, kulmule, havtaske
L 207 Nordkap II, John-Anker Hametner Larsen, sperling (vitlinglyra)
L 382 Ceal II, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, torsk, rödspätta, sej, havtaske
L 811 Mini-Knak, Familjen Knak, tobis, sperling
ND 14 Nanna, Gitte Henning A/S, brisling, jomfruhummer, kuller, sej, kulmule, havtaske
R 229 Freja, Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, torsk
RI 141 Yvonne, Jens Frich, rödspätta, kulmule
RI 515 Michelle, Hvide Sande Puljefiskeri ApS, torsk, rödspätta, kulmule
RI 568 Jette Mona, Verner Møller Jensen, kuller
RS 2 Lukas-Silas, Themis Fiskeri AB dansk filial, brisling (skarpsill), sill
S 206 Ahlma West, Ahlma Danmark ApS, brisling, tobis

Vi kan se att Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS är det företag som har flest kvotbåtar, hela 3 stycken. Ytterligare två kvotbåtar, HM 11 Mågen och HM 25 Rasmus, hör hemma i Thorupstrand). Men också Henning Kjeldsen och hans fru har via Nordstrand Fiskeri ApS, HG 352 Polaris ApS och Gitte Henning A/S har tre kvotbåtar. Det Kjeldsen närstående Lynge Fiskeri ApS har en kvotbåt. Även familjen Vendelbo har 3 kvotbåtar via Cyrano II ApS och Frederik Vendelbo Fiskeri ApS.

De flesta företag har också aktiva fiskebåtar men det gäller inte Fiskeriselskabet 2Bis ApS, GPG ApS, J.H.K. Hanstholm ApS, Nordstrand Fiskeri ApS, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, Hvide Sande Puljefiskeri ApS och Thorsminde Puljefiskeri ApS. Ägarna av J.H.K. Hanstholm ApS, GPG ApS och Nordstrand Fiskeri ApS har dock aktiva fiskebåtar som de äger på annat sätt.

Framförallt är det företag som fiskar med FKA-rättigheter som har kvotbåtar. Det är ovanligt med kvotbåtar som har pelagiska fiskerättigheter (IOK). Det är alltså inte så kallade kvotkungar som har kvotbåtar utan kollektivt ägda fiskeriföretag och yrkesfiskare som främst fiskar bottenlevande fisk, dvs demersalt (FKA).

Åtta av sexton så kallade kvotkungar med IOK-rättigheter återfinns bland de som har kvotbåtar, Henning Kjeldsen, Niels Arne Hounisen (Jette Kristine E 747 ApS), familjen Tindskard (TN Hirtshals ApS), familjen Ryberg (Themis Fiskeri), familjen Bryngelsson (Fiskeriselskabet Stella Nova, de äger 50% av GPG ApS), John-Anker Hametner Larsen, familjen Knak och TripleNine Group (Fiskeriselskabet 2bis). Tindskard, Hounisen och Kjeldsen har FKA-fiskerättigheter. Dessutom finns det ett mindre företag som har en kvotbåt med IOK-rättigheter, Ahlma Danmark ApS.

Vad jag kan se så finns det inte heller någon enskild fiskare som lever på att hyra ut fiskerättigheter. Inte en enda sådan yrkesfiskare har jag kunnat hitta men däremot flera kollektivt ägda företag såsom Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS.

Källor: Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister, CVRAPI

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. 170910 10:20. Lagt till John Anker Hametner Larsen och hans kvotbåt L 207 Nordkap II. samt lagt ill familjen Knak och L 811 Mini-Knak.

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!