Magnusen – två bröder från Färöarna

1979 flyttade Asbjørn Magnussen med familj från Färöarna till Hirtshals. Sonen Fridi Magnusen var då 15 år gammal. Med vid flytten var även den andre brodern Roi Magnusen.

Fadern och senare också bröderna tog anställning hos familjen Espersen ombord på HG 268 Strømsund. Från år 2005 arbetade de istället på den nybyggda HG 265 Strømfjord som Asbjørn Magnussen ägde till 50% medan Skagerak Rederi A/S ägde resten. 2006 fusoinerade Skagerak Rederi A/S och blev Strømegg A/S (ägt av familjen Espersen). 2010 såldes deras 50% av båten till Roi och Fridi Magnusen. Båten bytte då namn till HG 265 Asbjørn. I december 2013 bytte den återigen namn, nu till HG 365 Asbjørn Senior med Fridi och Roi Magnusen som ägare av partrederiet. Numera finns båten i Ryssland efter en tid hos P/f Ocean Group Faroes Ltd. 2013 köpte bröderna Magnusen istället en ny båt (tidigare S 349 Gitte Henning) som fick samma namn, HG 265 Asbjørn. Sen 2015 ägs den av Asbjörn ApS.

P/f Ocean Group Faroes Ltd har istället köpt en annan båt från Asbjørn ApS, HG 365 Junior, köpt i början av 2017 från Irland. Den heter idag TG 773 Nyborg. Ägare av P/f Ocean Group Faroes Ltd är Aleksander Nordenskjold Vilhelm (Alex Vilhelm) som också äger P/f South Pelagic i vars styrelse Roi Magnusen sitter. Den senare är också styrelsemedlem i det grafiska företaget Sp/f Ganda på Färöarna.

Bröderna Magnusen äger Asbjørn ApS via Magnusen Holding ApSI företaget arbetar idag också Fridi Magnusens son Nicolai Magnusen. Företaget ägna sig åt pelagiskt fiske och industrifiske. Blåvitling, tobis, sill och makrill är några viktiga målarter.

Dessutom är bröderna ägare av Jørns Not & Trawlværksted ApS som för sin del är hälftenägare av Midjord Offshore ApS och Hirtshals Transport Center P/S. Den andra hälften av Midjord Offshore ApS ägs av Kenneth Midjord och Martin Midjord. Midjord Offshore bedriver serviceverksamhet för vindkraftverk till havs.

Asbjørn Magnussen äger ytterligare ungefär 15% av Hirtshals Transport Center P/S (HTC) så bolaget kan anses som kontrollerat av familjen Magnusen. Även Komplementarselskabet af 16. Januar 2007 ApS är delägare och i det bolaget äger familjen Magnusen cirka 70% av aktierna. Övriga delägare i Kompementarselskabet af 16. Januar 2007 ApS  och Hirtshals Transport Center P/S är Robert Albert Sørensen, Tonni Sørensen och Jon Helgi Thorsson. HTC driver serviceverksamhet för lastbilsåkerier, rederier och privatbilister med bensinstation, vilrum, toaletter, duschar, konferenslokaler, parkeringplatser med mera.

Förutom att vara engagerad i HTC och fisket genom Asbjørn ApS är Fridi Magnusen också ordförande för Danmarks Pelagiske PO (DPPO), de pelagiska fiskarnas organisation. I DPPO är förutom HG 265 Asbjörn också E 349 Cattleya, E 532 Rockall, HG 264 Ruth, HG 333 Isafold, HG 62 Beinur, HM 379 Lingbank, S 144 Themis, S 205 Ceton, S 264 Astrid och S 349 Gitte Henning medlemmar. Det är 10 av Danmarks 16 så kallade kvotkungar och deras 11 fiskebåtar. De andra så kallade kvotkungarna är medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Undantaget är Fiskeriselskabet 2Bis ApS (TripleNine Group) som inte är medlemmar nånstans.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!