Danska fiskerättigheter för brisling 2017

Brisling (skarpsill) fiskas i Nordsjön, Skagerak och Östersjön. I Nordsjön och Östersjön dominerar ett fåtal större företag medan fiskerättigheterna i Skagerak är mer utspridda på flera mindre båtar och företag. Det är dessutom så att de som innehar flest fiskerättigheter inte heller alltid är de som fiskar mest. Precis samma som gäller för tobis. Svenskägda företag har  stor betydelse som innehavare av fiskerättigheter för brisling, men faktiskt ännu större betydelse bland de som fiskar och landar.

Fiskeriselskabet 2BIS ApS ingår i TripleNine-koncernen. Båten de äger, L 25 Aslan, är en kvotbåt.

frihamnen_no_tobis2016_ - 11

S 264 Astrid i Göteborg

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 9,0%, 2 536, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
HG 265 Asbjørn, 8,2%, 2 316, Hirtshals, Asbjørn A/S
S 349 Gitte Henning 8,2%, 2 302, Skagen, Gitte Henning A/S
E 532 Rockall, 7,6%, 2 131, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 7,4%, 2 085, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
L 25 Aslan, 6,8%, 1 916, Thyborøn, Fiskeriselskabet 2BIS ApS
S 205 Ceton, 5,9%, 1 651, Skagen, Gifico ApS
HG 333 Isafold, 5,0%, 1 409, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
L 573 Hallingsø, 4,9%, 1 370, P/R L 573 Hallingsø
S 144 Themis, 4,7%, 1 333, Skagen, Themis Fiskeri A/S

Överlägset störst när det gäller fiskerättigheter för brisling i Nordsjön är Astrid Fiskeri A/S. Noterbart är att fiskmjölstillverkaren TripleNine tillhör de allra största fiskerättighetsinnehavarna för brisling i Nordsjön. Ägare av TripleNine är det norska företaget Koppernæs. Svenskägda företag äger sammanlagt 35% av fiskerättigheterna i Nordsjön. Förutom de tre som finns i listan är det ytterligare fyra svenskägda företag som har fiskerättigheter i Danmark. Madsen, Magnusen och Tindskard är ursprungligen färingar. Sammanlagt har de 24% av fiskerättigheterna för brisling i Nordsjön.

Familjen Knak äger L 573 Hallingsø, L 673 Meilsø och L 811 Mini-Knak. Den sistnämnda är en kvotbåt. Themis Fiskeri äger förutom S 144 Themis också kvotbåten RS 2 Lukas-Silas och familjen Tindskard äger HG 62 Beinur, HG 64 Sigmundur och kvotbåten HG 63 Brestur. Detta dels direkt i ett partrederi och dels via TN Hirtshals ApS. Henning Kjeldsen med familj äger företagen Gitte Henning A/S, August A/S, Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS.

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling i Nordsjön 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Astrid Fiskeri A/S, 16,6%, 4 667, Rörö (Sverige), Johansson
Kjeldsen, 9,7%, 2 725, Skagen, Kjeldsen
Themis Fiskeri A/S, 8,5%, 2 390, Rörö (Sverige), Ryberg
Tindskard, 8,4%, 2 359, Hirtshals, Tindskard
Asbjørn A/S, 8,2%, 2 316, Hirtshals, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 7,4%, 2 085, Hirtshals, Gullak Madsen
Triple-Nine, 6,8%, 1 916, Ålesund (Norge), Koppernaes
Gifico ApS, 5,9%, 1 651, Fiskebäck (Sverige), Claesson
Knak, 5,4%, 1 530,Thyborøn, Knak
P/R HG 333 Isafold, 5,0%, 1 409, Hirtshals, Niels Jensen m. familj

I Östersjön dominerar svenskägda båtar och företag men Henning Kjeldsen är enskilt störst.

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling i Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

S 264 Astrid, 15,0%, 3 585, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 15,0%, 3 583, Skagen, Themis Fiskeri A/S
L 49 Lasse, 15,0%, 3 575, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
AS 464 Stella Nova, 14,4%, 3 432, Grenå, Fiskerisel. Stella Nova ApS
HG 62 Beinur, 7,3%, 1 757, Hirtshals, P/R Beinur
RS 2 Lukas-Silas, 5,4%, 1 302, Bønnerup, Themis Fiskeri AB
HG 333 Isafold, 5,3%, 1 274, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 3,9%, 942, Esbjerg, Astrid Fiskeri A/S
ND 14 Nanna, 3,7%, 891, Klintholm, Gitte Henning A/S
HM 379 Lingbank, 2,9%, 691, Hanstholm, Lingbank Fiskeri ApS

Familjen Rasmussen äger flera företag, Lingbank Holding ApS, Lingbank Fiskeri ApS, Lingbank Baltic ApS och Lingbank Pelagic ApS som äger flera båtar, HM 379 Lingbank, HM 41 William och L17 Bette Jens.

Svenskägda företag har totalt 43,3% av de danska fiskerättigheterna i Östersjön.

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling i Östersjön 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Kjeldsen, 20,9%, 4 995, Skagen, Kjeldsen
Themis Fiskeri, 20,0%, 4 885, Rörö (Sverige), Ryberg
Astrid Fiskeri A/S, 18,9%, 4 527, Rörö (Sverige), Johansson
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 14,4%, 3 432, Fotö/Öckerö (Sverige), Bryngelsson
Tindskard, 7,3%, 1 757, Hirtshals, Tindskard
P/R HG 333 Isafold, 5,3%, 1 274, Hirtshals, Niels Jensen m. familj
Lingbank, 4,0%, 963, Hanstholm, Rasmussen
TripleNine, 2,6%, 631, Ålesund (Norge), Koppernaes

De flesta av de stora innehavarna av fiskerättigheter för brisling lyser med sin frånvaro bland de större fiskerättighetsinnehavarna i Skagerak och Kattegatt. Istället är det mindre företag och yrkesfiskare i bl.a. Strandby och Hanstholm som innehar stora fiskerättigheter i Skagerak och Kattegatt.

HG 64 Sigmundur

HG 64 Sigmundur i Skagen. Bild Bandholm Skibsbilleder

Båtar, andel av fiskerättigheterna för brisling i Skagerak och Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

HG 64 Sigmundur, 13,7%, 2 746, Hirtshals, TN Hirtshals ApS
FN 109 Nordland, 8,2%, 1 653, Strandby, Mikael Nielsen
S 349 Gitte Henning, 8,1%, 1 621, Skagen, Gitte Henning A/S
FN 87 Tante, 7,6%, 1 533, Strandby, Ejner Klitlund
HM 379 Lingbank, 6,3%, 1 264, Hanstholm, Lingbank Fiskeri ApS
HG 62 Beinur, 5,3%, 1 069, Hirtshals, P/R Beinur
FN 267 Emilie, 4,2%, 842, Strandby, Ejner Klitlund
S 549 Birgitte, 3,9%, 777, Skagen, August A/S
L 224 Maja Hametner, 3,6%, 715, Thyborøn, John Anker Hametner Larsen
HM 492 Doris Vendelbo, 3,1%, 633, Hanstholm, Cyrano II ApS

Cyrano II ApS äger båtarna HM 492 Doris Vendelbo, HM 58 Mona, FN 43 Luna Jerup och SØ 265 Thronder. Ägare av Cyrano II ApS är Valter Vendelbo som också äger Fiskeriselskabet Hesselø ApS och Cyrano R 289 Holding ApS. Valter Vendelbo äger också HM 292 Kirstine Vendelbo, delvis direkt och delvis via Fiskeriselskabet Hesselø ApS. Bara ett svenskägt företag tillhör de allra störst ägarna, men två andra har alldeles under 3% som jag tagit som gräns för listningen. Totalt har svenskägda företag 7,9% av fiskerättigheterna för brisling i Skagerak och Kattegatt.

Koncerner/företag, andel av fiskerättigheterna för brisling i Skagerak och Kattegatt 2017, namn, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägarfamilj/person

Tindskard, 19,0%, 3 815, Hirtshals, Tindskard
Kjeldsen, 11,9%, 2 398, Skagen, Kjeldsen
Ejner Klitlund, 11,8%, 2 374, Strandby, Ejner Klitlund
Lingbank, 8,7%, 1 742, Hanstholm, Rasmussen
Mikael Nielsen, 8,2%, 1 653, Strandby, Mikael Nielsen
Valter Vendelbo, 4,8%, 964, Hanstholm,
Hametner Larsen, 3,6%, 715, Thyborøn, John Anker Hametner Larsen
Ahlma Danmark ApS, 3,0%, 595, Fiskebäck (Sverige), Ahlström & Magnusson

Observera att det exakta antalet ton är uträknat med hjälp av procentandelen. Då har jag använt två decimaler medan jag i tabellen bara använt en. Avrundningsfel förekommer men de förändrar bara siffrorna marginellt. Felräkningar kan också finnas, men listningarna stämmer vad det gäller storleksordningen. Genom avrundningsfel i fler led kan det var så att det total antalet ton i listan nedan stämmer sämre än vad det gör i listorna för olika havsområden.

Totala danska fiskerättigheter för brisling 2017, namn ton,
moderbolagets hemort, ägare

Kjeldsen, 10 118, Skagen, Kjeldsen
Astrid Fiskeri A/S, 9 692, Rörö (Sverige), Johansson
Tindskard, 7 931, Hirtshals, Tindskard
Themis Fiskeri A/S, 7 773, Rörö (Sverige), Ryberg
Lingbank, 8,7%, 3 522, Hanstholm, Rasmussen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 3 432, Fotö/Öckerö (Sverige), Bryngelsson
P/R HG 333 Isafold, 2 683, Hirtshals, Niels Jensen m. familj
Rederiet Ruth A/S, 2 644, Hirtshals, Gullak Madsen
TripleNine, 2 547, Ålesund (Norge), Koppernaes
Ejner Klitlund, 2 374, Strandby, Ejner Klitlund

Källa: Landbrugs og Fiskeristyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Danska fiskerättigheter för brisling 2017”

Kommentarer är stängda.