Varför ljuger Conrad Stralka?

Conrad Stralka på BalticSea2020 vet att anledningen till att det går att fiska torsk med garn i Öresund är att det inte finns nån större mängd säl där. I ett samtal i Simrishamn i november förra året var han tydlig med att han förstod att det inte gick att bedriva kustnära fiske med garn på grund av sälen. Detta betyder att han är väl medveten om sälens stora betydelse för om det går att bedriva ett kustnära fiske med garn eller inte.

Sälen orsakar skador för det kustnära torskfisket på flera sätt:

  1. De äter eller skadar fångsten i garnen. Det som yrkesfiskaren får upp har i allmänhet skador och är svårt att sälja
  2. De äter stora mängder fisk vilket ger mindre mängd fisk till de människor som lever på fiske
  3. De sprider parasiter som gör torsken sjuk och oaptitlig, full med sälmask och levermask. Det gör torsken i stort sett osäljbar.

Det är saker Conrad Stralka är fullt medveten om. Ändå sprider han falska nyheter, osanningar och lögner om torskfiske genom att hävda att det är frånvaron av trålfiske som gör att garnfisket i Öresund är lönsamt. I rapporten från Copenhagen Economics som han beställt finns inget underlag för sådana påståenden. Det är en lögn även i förhållande till den rapport som han säger ger stöd till hans uppfattning. Rapporten från Copenhagen Economics visar också att både yrkesfiske, turfiske och fritidsfiske har ingen eller marginell ekonomisk betydelse för fiskelägena på Öresundskusterna men Stralka ljuger också på denna punkt och menar att det är tvärsom.

Sanningen är också att det inte bottentrålas i de områden som det kustnära garnfisket bedrivs. Inte någon stans. Om det Stralka säger om att den kustnära torsken påverkas av trålningen skulle vara sant skulle det påverka också torsken i Öresund.

Torsken i Öresund tillhör delvis samma bestånd som torsken i västra Östersjön. Om bottentrålningen var det allt övergripande problemet skulle väl torsken i Öresund också påverkas av den bottentrålning som äger rum i västra Östersjön. Delvis hör torsken i Öresund också ihop med torsken i Kattegatt. Där finns sen länge inget riktat torskfiske. I det fallet sannolikt beroende på överfiske (som i sig inte har något med val av fiskemetod att göra).

Det är också så att utan bottentrålsfisket på torsk skulle i stort sett allt yrkesfiske i södra och östra Skåne försvinna. Kvar skulle bara bli ett antal deltidsfiskande pensionärer. Fiskhamnen i Simrishamn skulle sannolikt läggas öde förutom vad det gäller landningar från en del silltrålare.

Sanningen är att det är frånvaron av säl som gör garnfisket av torsk i Öresund till en lönsam verksamhet.

Conrad Stralka ljuger uppenbarligen medvetet. Han sprider falska nyheter på ett helt oseriöst sätt. Det finns därför ingen som helst anledning att ta den lögnaktige propagandisten och lobbyisten Stralka på allvar. Hans påståenden om torsken och torskfisket måste helt enkelt betraktas om genomfalska och osanna.

Men varför ljuger Stralka? Det är en fråga som är svår att besvara. Kanske finns svaret i bakgrunden till den organisation han företräder. En organisation skapad av en oärlig man som blev rik på spekulation mot den svensk staten. En man som blev rik genom att inte betala skatt. En man som skapade en organisation, Baltic2020, som är oärlig och lögnaktig när det gäller fisket. Björn Carlson. Det är som om hans sätt att bli rik fortplantades med honom till den organisation han skapade och där han idag verkar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!