Går det att lita på Conrad Stralka?

Conrad Stralka är en man som arbetar för stiftelsen Baltic Sea 2020 (det formella namnet är Björn Carlsons Östersjöstiftelse). Hans arbete går ut på att förstöra för svenska fiskare, framförallt för det småskaliga fisket. Han vill förbjuda bottentrålning i Östersjön vilket innebär att majoriteten av det småskaliga fisket i Östersjön kommer att slås ut. Garnfisket, det kustnära fisket med passiva redskap, slås för sin del ut av sälen. Utan möjlighet till ett lönsamt garnfiske och utan möjlighet till trålfiske kommer fisket helt att slås ut i Östersjön. Detta är vad Conrad Stralka arbetar för att genomföra.

Baltic Sea 2020 har skapats genom pengar från en man som heter Björn Carlson, en skattesmitare och skatteplanerare som till stor del fått sin pengar genom företag placerade i lågskatteländer och genom spekulation mot den svenska staten. I början av 1990-talet var Björn Carlson central aktör bakom de spekulationer mot svenska valutan och mot den svenska staten som ledde till hyperinflation och till att många vanliga svenska småhusägare ruinerades. Företaget som spekulerade mot den svenska staten och som ruinerade många vanliga svenskar hette Luxonen och var baserat i lågskattelandet Luxemburg. Luxonen startades 1991. Hans fiffel och spekulationer kostade enligt Expressen den svenska staten omkring 25 miljarder.

Inte nog med att Carlson spekulerade mot den svenska staten, han och hans kompanjon har enligt DI också lurat småsparare genom att köpa en stor post aktier i det egna bolaget billigt.

Carlson tycks var en man som verkar sakna moral och skrupler.

Året efter Carlson startade Luxonen startade han också fondbolaget Carlson Investment Management. Det bolaget sålde han 1999 till Skandia varefter han satte upp ett nytt bolag i skattesmitarlandet Irland.

Det är åt denne skatteplanerare och spekulant som Conrad Stralka arbetar som verksamhetschef i Björn Carlsons Östersjöstiftelse (Baltic Sea 2020). Carlson själv är styrelseordförande.

En person som Björn Carlson är ingen seriös aktör på miljö och fiskeriområdet. Hans förtjänster från spekulationer och skatteplanering används nu till att finansiera verksamhet som syftar till att ödelägga svenskt småskaligt östersjöfiske. När Conrad Stralka använder pengar tjänade på ett omoraliskt sätt solkar det också ner honom. Det finns därför anledning att faktiskt inte lita på Conrad Stralka. Att inte ta hans idéer och planer kring fisket på allvar. Sådan herre sådan hund…

Conrad Stralka har så vitt jag kan förstå inga egentliga kunskaper om fiske och fiskerikultur. Han är företagsekonom och arbetade tidigare på Stockholms Universitet. Numera är han lobbyist, en odemokratisk påtryckare. Han skiter i fisket och fiskare. Han tillhör eliten i Stockholm. Det är dumt att lita på en sådan person som Conrad Stralka.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!