Fridhemsvarvet

1895 grundade bröderna Albert och Justinus Tobisson från Lyse Fridhems varv. Produktionen vid starten var trätunnor gjorda av tunnbindare men övergick sedan till bygge av träfartyg. Upp till 75 personer arbetade med att tillverka tunnor. De två bröderna startade också ett stensliperi och rederiverksamhet.

År 1907 bildades AB Wästkustens Motorfabrik med Fridhems varv som delägare. Redan 1911 såldes dock Fridhems varv såväl som Wästkustens Motorfabrik till Lars Laurins företag Lysekils Mekaniska Verkstad (senare AB Skandiaverken).

1911 fanns 211 anställda hos Lysekils mekaniska, och där fanns även ett salteri som även sålde djurfoder. Produktionen i salteriet behövde sötvatten och bröderna köpte en damm i Mariedal norr om varvet och drog rör till varvsområdet.

Efter att Laurin tagit över varvet byggdes det ut med nya stora byggnader, bl.a. en stor skrovhall, för att kunna bygga fartyg på upp till 700 ton. Motormonteringen som Lysekils Mekaniska bedrivit i Lysekils norra hamn flyttades till Fridhem. 1918 arbetade 71 personer på varvet och 1919 hade Lysekils Mekaniska Verkstad och Fridhems varv tillsammans 476 anställda. 1920 bytte Lysekils Mekaniska Verkstad namn till AB Skandiaverken. Företaget fick dock ekonomiska problem och begärdes i likvidation av ägaren Laurin år 1923.

Företaget, inklusive Fridhems varv, rekonstruerades och drevs vidare med andra ägare. Det kom främst att användas för motorinstallationer i andra varvs båtar samt reparationer och underhåll. Sista nya fiskebåten av trä byggdes 1931.

År 1940 lades driften ner vid Fridhems varv och två år senare övertogs varvet av Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, senare Vägverket och idag Trafikverket. Varvet fortsatte vara ett underhålls- och reparationsvarv, främst för myndighetens färjor men även för andra fartyg och skepp, inklusive fiskebåtar.

Fridhems varv med Lysekil i bakgrunden. Cirka 1948.

Trafikverket driver än idag Fridhems varv och använder det för reparation, ombyggnad och underhåll av sina färjor samt av andra fartyg av stål och aluminium.

Fiskebåtar byggda på Fridhemsvarvet

Andra källor: Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!