Henning Kjeldsen säljer båtar

Enligt danska skeppsregistret är S 349 Gitte Henning borta från Danmark. I registret uppges att den numera ägs av p/f Desin på Färöarna. p/f Desin är ett dotterbolag till p/f Vardin, ett av Färöarnas två stora pelagiska fiskeriföretag. Men enligt uppgifter i dansk media är båten fortfarande ägd av Gitte Henning A/S, men uthyrd till Vardin-koncernen. Men den är faktiskt formellt såld, har därför färöisk flagg och heter FD 950 Gitte Henning 1. Båten är över 90 meter lång och har ett bruttotonnage på 4 624 ton.

Nu har Kjeldsen också sålt S 449 Myggenes som formellt ägs av Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge. Båten är dock märkt med Kjeldsens rederimärke i fören och på skorstenen. Köpare är norska Østanger AS, ett dotterbolag till Taranger Fiskeriselskap AS som ägs av familjen Taranger.

Även den ganska nybyggda L 349 Birgitte är enligt Fiskerforum såld. De skriver också att den ägs av av Henning Kjeldsen och att han sålt den. Formellt ägs den dock av August A/S som ägs av Kim Folmer Pedersen. Adressen till August A/S är Henning Kjeldsens hemadress.

Orsaken till att Kjeldsen säljer är dels, enligt vad han själv sagt i media, den danska fiskeripolitiken men sannolikt också Brexit. Ytterligare en anledning kan vara att myndigheterna eventuellt också anser att Lynge och Pedersen agerar som bulvaner för Kjeldsen.

Advertisements