Henning Kjeldsen säljer båtar

Enligt danska skeppsregistret är S 349 Gitte Henning borta från Danmark. I registret uppges att den numera ägs av p/f Desin på Färöarna. p/f Desin är ett dotterbolag till p/f Vardin, ett av Färöarnas två stora pelagiska fiskeriföretag. Men enligt uppgifter i dansk media är båten fortfarande ägd av Gitte Henning A/S, men uthyrd till Vardin-koncernen. Men den är faktiskt formellt såld, har därför färöisk flagg och heter FD 950 Gitte Henning 1. Båten är över 90 meter lång och har ett bruttotonnage på 4 624 ton.

Nu har Kjeldsen också sålt S 449 Myggenes som formellt ägs av Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge. Båten är dock märkt med Kjeldsens rederimärke i fören och på skorstenen. Köpare är norska Østanger AS, ett dotterbolag till Taranger Fiskeriselskap AS som ägs av familjen Taranger.

Även den ganska nybyggda L 349 Birgitte är enligt Fiskerforum såld. De skriver också att den ägs av av Henning Kjeldsen och att han sålt den. Formellt ägs den dock av August A/S som ägs av Kim Folmer Pedersen. Adressen till August A/S är Henning Kjeldsens hemadress.

Orsaken till att Kjeldsen säljer är dels, enligt vad han själv sagt i media, den danska fiskeripolitiken men sannolikt också Brexit. Ytterligare en anledning kan vara att myndigheterna eventuellt också anser att Lynge och Pedersen agerar som bulvaner för Kjeldsen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!