Väldigt lite lodda vid Island

När det gäller kvoten av lodda vid Island, Grönland och Jan Mayen för säsongen 2015/16 sattes TAC (totalt tillåten fångst) först till 300 000 ton. Efter provfisken i september-oktober då mycket lite lodda hittade sänktes TAC för området till 44 000 ton.  Nya Läs mer…

Advertisements