Väldigt lite lodda vid Island

När det gäller kvoten av lodda vid Island, Grönland och Jan Mayen för säsongen 2015/16 sattes TAC (totalt tillåten fångst) först till 300 000 ton. Efter provfisken i september-oktober då mycket lite lodda hittade sänktes TAC för området till 44 000 ton.  Nya provfisken har genomförts i november. De visade också mycket lite lodda och TAC på 44 000 ton förblev oförändrad.

Lodda är en liten fisk som fiskas i NordatlantenBarents Hav och vid Newfoundland för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Norge är det land som fiskar huvuddelen av denna lodda.

Lodda, NordatlantenEnligt de överenskommelser som för närvarande gäller för Island, Grönland och Jan Mayen så får 35 650 ton fiskas i isländska vatten. Av detta får norska båtar fiska 31 165 ton och totalt får Norge fiska 34 685 ton inklusive kvoten i vattnen kring Jan Mayen på 3 530 ton. Island har en kvot på 4 475 ton och Grönland en kvot på 4 840 ton. Den senare har egentligen bytts bort till EU, men det råder osäkerhet om detta då bytet ursprungligen handlade om 23 100 ton. EU har sen för sin del bytt bort huvuddelen av denna kvot till Norge, men det är osäkerhet också om detta byte på grund av den kraftiga minskningen av TAC.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!