Svenskt fiske

I jämförelse med de flesta europeiska länder så är Sveriges fiskeflotta liten och yrkesfisket litet. Man kan i stort dela in fisket i torskfiske, pelagiskt fiske (foderfisk, sill och makrill), kräftfiske och räkfiske efter det ekonomiska värdet. Sen finns också laxfiske och fiske efter siklöja samt insjöfiske efter olika fiskarter.

De allra största fiskebåtarna är de som ägnar sig åt pelagiskt fiske efter sill, makrill, skarpsill, tobis och blåvitling (kolmule). Dessa båtar är i första hand hemmahörande i Fiskebäck, på Rörö och Donsö men även i Rönnäng, på Dyrön, Fotö, Vrångö och en del andra platser. De fiskar med snörpvad (ringnot, purse-seine) eller flyttrål (midwater trawl, pelagisk trål). Vid fiske med trål så partrålar man ofta, dvs trålen dras av två båtar som samarbetar. Det pelagiska fisket med svenska båtar sker i Östersjön, Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Norska havet och norra Atlanten.

Bland de fiskeriföretag som ägnar sig åt pelagiskt fiske är det många som också har utländska systerföretag som ägs av samma familjer. Dessa svenska fiskare bedriver alltså också fiske med danska, finska, tyska båtar. Utöver det är många svenska pelagiska fiskeriföretag involverade i fiske utanför Västsaharas kust genom att äga och hyr aut båtar som ofta är registrerade i andra länder som exempelvis Belize, Comorerna, Vanuatuu, Cook Islands eller Marocko. Hyr man inte ut båtar, hyr man ofta ut delar av besättning och/eller sköter bemanningen av båtarna även när det lokalt anställda.

Torskfiske bedrivs med flyttrål strax ovanför botten, bottentrål (bottom-trawl), tvillingtrål, snurrevad (danish-seine, anchor-seine), backor (långrev) och garn. Partrålning förekommer i torskfisket, såväl med bottentrål som flyttrål. Trålning står för cirka 75% av all torsk som fångas. I huvudsak fiskar man i Östersjön. De större torskfiskebåtarna hör hemma i Göteborgs skärgård, Halland, Skåne och Blekinge med dominans för Träslövsläge och Fiskebäck.

När det gäller havskräftor så fiskas de med bottentrål eller med tina (bur). En del havskräftor tas också upp som bifångst vid annat fiske med bottentrål. En stor dela av de båtar som fiskar havskräftor är små. När det gäller räkfiske så sker det i stor utsträckning med bottentrål och de finns ett antal större båtar som ägnar sig åt detta fiske. Alla räkfiskebåtar hör hemma i Bohuslän och Göteborg och en del är av ganska betydande storlek. Traditionellt har räkfiskare i norra Bohuslän fiskat kräftor om räkfisket varit dåligt. Hur det är idag är oklart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!