Nilsson – Feskarbröderna – Sunnanö

GG 912 Sunnanö tycks ha varit en båt hemmahörande i Fiskebäck och ägd av Gustus AB. 2010 såldes den och blev GG 144 Themis och är numera ägd av familjen Ryberg på Rörö. Det är en pelagisk trålare. Men samtidigt tycks det ha funnits en annan Sunnanö. Denna tycks vara äldre och bytte nummer 2008 utan att byta namn. Innan dess var den GG 912 Sunnanö men från det året var den GG 1912 Sunnanö av Fiskebäck och verkar fortfarande ägas av Gustus AB eller familjen Nilsson. Denna båt är en kombinerad trålare/snörpvadsbåt och inköptes år 1998. Namn/nummerbytet berodde förmodligen på att den andra Sunnanö inköptes det året, dvs 2008.

Gustus AB är ett dotterbolag till Feskarbröderna Förvaltnings AB. I koncernen ingår en stor mängd företag med fiskhandels och/eller fiskrelaterad verksamhet. Huvudintressenter i bolaget tycks en familj vid namn Nilsson vara. Feskarbröderna är ett fiskhandelsföretag i Göteborg med fler butiker och nästan 100 anställda totalt. Det verkar faktiskt som om familjen Nilsson började mycket tidigt med fiskhandel. Om de ursprungligen var fiskare eller om de var fiskhandlare har jag ej kunnat utröna. I dag äger familjen i alla fall ett företag som i huvudsak är ett fiskhandelsföretag som också äger fiskebåtar. I början av 1980-talet gick Feskarbröderna ihop med ett annat fiskhandelsföretag, Bröderna Hansson:

Ett företag är summan av sin historia – och vår historia är lång och innehållsrik, där olika marknader, inriktningar och verksamheter färgat av sig. I huvudsak är vi präglade av två företag, FeskarBröderna och Bröderna Hanssons, vilka gick ihop i början på 1980-talet. Båda dessa, har djupa rötter och Bröderna Hanssons går så långt tillbaka som till 1880-talet. Båda har en egen intressant historia att berätta.

För Bröderna Hanssons startade allt med export och handel med stort inslag av sill och sillprodukter. Framför allt gick sillexporten till Tyskland. Sedermera ökade den rena grossistverksamheten på exportens bekostnad, speciellt efter andra världskriget. Verksamheten riktades därefter alltmer in på offentliga storkök, vilket under 1950-talet och framåt var en starkt växande marknad. Storkök har därefter varit en av de bärande delarna på företaget, även om kunskapen om de gamla marknaderna hållits levande.

Medan Bröderna Hanssons arbetade i grossistledet var direktkontakten med konsumenten FeskarBrödernas hemmaplan. Idag arbetar såväl tredje som fjärde generationens FeskarBröder (och – Systrar) i företaget. Arvid Nilsson var den som lade grunden och när han dog i unga år stod plötsligt sonen, Rolf Nilsson, 13 år gammal med två fiskaffärer i Göteborg, och med dessa som bas blev han en av Göteborgs mest framgångsrika fiskhandlare. Tillsammans med sina barn – Göran, Karin, Bertil och Lars – utvecklades FeskarBröderna under 1970-talet med fiskbilar som körde runt och sålde fisk och skaldjur i södra och mellersta Sverige. Nästa steg togs i början av 1980-talet då FeskarBröderna började ta över driften av ett flertal fiskdiskar i Göteborg med omnejd och med den mycket framgångsrika detaljistverksamheten som plattform lades samtidigt grunden till dagens Hanssons.

1997 tycks den dåtida Sunnanö ha varit inblandad i en allvarlig olycka då en 18-åring ombord fått ett 1,5 tons trålbord i ryggen.

Läs mer: GP1, 2, 3, GT, Ekoweb, SFR,

Andra källor:
Skeppsregistret

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!