Fiskare friade för olagligt fiske

Göteborgs tingsrätt har i dag ogillat åtalet mot de två män som har stått åtalade för otillåtet fiske utanför Västsahara/Marocko. Visserligen var fisket som sådant att betrakta som olagligt då de båda uthyrda fiskebåtarna Nordic IV och Aldo var registrerade i Sverige, men de åtalade fiskarna Ove Ahlström och Lennart Kjellberg kan enligt domstolen inte knytas till själva fisket och de frias därför från brott.

Tingsrätten konstaterar att fiskebåtarnas ägare i egenskap av redare har varit tvungna att se till att båtarna haft nödvändiga tillstånd för att bedriva det i målet aktuella fisket – något de inte haft. Utifrån den gärningsbeskrivning som åklagaren angett har tingsrätten dock ansett att åtalet ska ogillas.

Enligt åklagaren bedrev de båda åtalade männen yrkesfiske utanför Västsahara/Marocko under drygt ett års tid med svenska fiskebåtar utan att dessa innehaft och medfört nödvändiga tillstånd. Enligt åklagaren ska de båda männen hållas ansvariga för allt fiske som bedrivits med fiskebåtarna under denna period.

De tilltalade har medgett att de aktuella fiskebåtarna fiskat i de aktuella vattnen utan tillstånd från svenska myndigheter men bestritt ansvar för brott. Enligt de båda männen har Aldo och Nordic IV varit uthyrda på s.k. bareboat charter till ett marockanskt fiskeföretag och fiskat på marockanska fiskekvoter i enlighet med marockansk lag. De har visserligen haft svenska besättningsmän ombord men dessa har endast varit konsulter och instruktörer. Eftersom båtarna varit uthyrda till ett marockanskt bolag gjorde de båda männen gällande att båtarna inte har behövt ha fartygstillstånd från svenska myndigheter.

Tingsrätten delar åklagarens uppfattning att fiskebåtarna, eftersom de var svenskregistrerade och därför hade svensk nationalitet, borde haft tillstånd från svenska myndigheter för att bedriva fiske utanför Västsahara/Marocko. Detta gällde oavsett om de hyrts ut på bareboat charter eller inte. Vidare ansåg tingsrätten att förhållandena varit sådana att båtarnas ägare var att betrakta som de verkliga redarna. De hade därför ansvar för att båtarna skulle ha haft de aktuella tillstånden. Med hänsyn till vad åklagaren gjort gällande i åtalet saknades dock möjlighet att hålla de båda åtalade männen ansvariga för fisket.

Idag finns en stor mängd fiskebåtar med svensk anknytning i västsahariska vatten.  Dessa båtar ägs av bolag i andra länder, bemannas ofta av svenska företag, men fiskar på marockanska fiskelicenser och/eller enligt separata avtal. Det är ofta oklart vilka som äger de företag som äger båtarna som fiskar utanför Västsaharas kust, men i vissa fall (kanske de flesta) är det sannolikt att det fortfarande är svenska ägare. Detta fiske är inte på något sätt olagligt eller otillåtet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Fiskare friade för olagligt fiske”

  1. Pingback: Vikingbank | Njord

Kommentarer är stängda.