Fiskeläget där sjöbodar är sjöbodar

I hamnen på Rörö står det rader av sjöbodar. De flesta är rätt nybyggda och ingen av dem verkar vara en bostad. Huvuddelen av husen på ön ägs av bofasta, vilket är ovanligt i de flesta svenska fiskelägen. För de flesta svenska fiskelägen är inte längre några fiskelägen utan turistorter där husen främst ägs av sommargäster och många sjöbodar är ombyggda till bostäder och det var länge sen de användes till nåt annat. På Rörö är det annorlunda. Där är sjöbodar fortfarande sjöbodar, även om den allra största som står närmast vägfärjans tilläggsplats snarare är en liten industribyggnad. Den tillhör också öns största fiskeriföretag, Astrid (Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB).

Om man ser till det tonnage och det antal båtar som ägs av fiskare på Rörö är ön utan tvekan Sveriges näst största fiskeläge (Fiskebäck är nummer ett). Familjen Johansson äger de stora snörpvadsbåtarna GG 64 Astrid Marie och GG 764 Astrid samt flera mindre båtar, GG 164 Tuna ClipperGG 292 Martina och GG 77 Falken av Rörö. Dessutom äger man två större danska fiskebåtar via familjens delägda företag i Danmark (Astrid Fiskeri A/S), L 525 Thingholt och E 532 Rockall.

Astrid Marie, Astrid, Falken, Martina och Tuna Clipper är de båtar som har Rörö som hemmahamn medan de danska båtarna förstås har sina hemmahamnar i Danmark. Enligt egen utsago har Astrid Fiske och familjen Johansson inga ägarintressen i fiskebåten Ganthi VIII, som idag egentligen heter Allotf 3 och är hemmahörande i Marocko. Men vissa hemsidor på nätet uppger dem som managementbolag för båten. Familjen har också beställt en ny Astrid på danskt varv. Denna båt kommer att bli den största fiskebåt som ägts av en svensk fiskarfamilj och en av Danmarks största fiskebåtar.

Ett annat fiskeriföretag som är ägt av Rörö-bor är det danska företaget Themis Fiskeri A/S som ägs av familjen Ryberg på Rörö. Det danska företaget äger S 144 Themis som tidigare var ägd av familjens svenska bolag Themis Fiskeri AB. En tidigare Themis som familjen ägt heter numera Sopelagic, är hemmahörande i Belize och fiskar utanför Västsahara. Om familjen Ryberg har några intressen i den båten idag är inte känt. Familjen Ryberg äger dock också den mindre båten GG 228 Rymo.

Såväl Astrid som Themis ägnar sig åt pelagiskt fiske efter fisk som sill,makrill, skarpsill och tobis ut på Nordsjön och i Kattegatt och Skagerak.

Det tredje större fiskeriföretaget på Rörö är Svanen Fiskeri AB som ägs av familjen Larsson. Man äger trålaren GG 840 Svanen. En äldre Svanen som kom till Rörö 1963 och såldes vidare 1990 fungerar idag som passagerar- och turbåt på Marstrand.

Det sista större fiskeriföretaget på ön är Sterner Lundgrens och Folke Olaussons Fiskebåten Rossö HB som äger GG 39 Rossö och eventuellt GG 29 Tristan (om den finns kvar, i så fall kanske med nytt namn).

Svanen Fiskeri AB och Fiskebåten Rossö HB äger gemensamt trålaren GG 32 Tristan av Rörö (tidigare Danavik).

Svanen och Rossö ägnar sig åt mer kustnära pelagiskt fiske än de större båtarna Themis, Astrid Marie och Astrid med flera. Dessutom sannolikt också åt demersalt fiske av nåt slag (man har i alla fall utrustning för bottentrål enligt EU:s fiskebåtsregister). Utöver de större fiskebåtarna och fiskeriföretagen förekommer också en rad mindre båtar på ön. De större båtarna sysselsätter mellan 3 och 10 personer.

Tack vare de framgångsrika fiskeriföretagen, den gemensamt ägda kooperativa affären (Rörö Strandkassamed gästhamn så är Rörö en i högsta grad levande ö med en mängd verksamheter. Med endast 270 invånare ståtar ön med egen skola, idrottshall, ett litet bibliotek i församlingshemmet, en pingstkyrka och ett par hyreshus. I ett av de senare växte jag upp den först halvan av min barndom och i ett annat bor min mor idag.

Idrottsföreningen Rörö IF äger såväl idrottshallen som de nya skollokalerna som byggts i  anknytning till denna bredvid den gamla skolan i vilken jag gick första klass. Skolan hyrs ut till Öckerö kommun. En gemensam och kooperativ lösning även på skolområdet alltså.

Intressant?
I media: GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!