Svag bevisning om olagligt fiske

Följde en hel dag en rättegång mot fiskarna Lennart Kjellberg och Ove Ahlström. De är misstänkta för olagligt fiske med båtarna Nordic IV och Aldo under åren 2007-2008. Det olagliga fisket ska ha ägt rum utanför Västsahara.

Det finns en mängd aspekterfiske i Västsahara. Såväl moraliska som politiska. Detta inlägg handlar inte om sådant utan om rent lagliga och juridiska aspekter. Nog så svåra att förstå. Dessutom om rättegången och hur jag uppfattat det som utspelades i rättssalen.

Det är inget tvivel om att båtarna var därnere och fiskade. Inget tvivel om att Nordic IV ägdes av familjen Kjellberg, först som partrederi och sedan via Fiskeri AB Nordic. Ingen tvekan om att familjen Ahlström ägde Aldo, först en mycket kort tid som partrederi, sen via Fiskeri AB Ganthi. Frågan gäller om båtarnas fiske utanför Västsahara regleras av EU:s regler eller om de separata avtal som de båda företagen/båtarna haft med marockanska partners innebär att de inte är att betrakta som föremål för EU:s lagstiftning.

Ove Ahlström och Lennart Kjellberg menar i alla fall att man inte fiskat därnere, att man hyrt ut båtarna till marockanska intressen och inte haft med fisket att göra. Marockanerna har sen hyrt in personal från Sverige som skolat dem i partrålning och i att sköta de moderna trålarna med maskiner och kylanläggningar. Men fiskat har svenskarna inte gjort. Det har marockanerna gjort.

Klart är dock, som redan nämts, att svenskarna ägt båtarna, först via företag i Sverige, senare via familjeägda företag på Cook Islands, i Nordics IV:s fall också uthyrt till familjeägt företag i Marocko, Dakfish Sarl, som sen hyrt ut till Atlas Pelagic i Dakhla. I Aldos fall var upplägget liknande. Fiskeri AB Ganthi hyrde ut båten till Ahlströmägda Aldo Fishing Team Sarl i Marocko som i sin tur hyrde ut båten till Atlas Pelagic.

Sammantaget tycker jag det verkar som om åklagaren rent bevismässigt inte kunnat belägga att fisket utanför Västsahara under svensk flagg varit olagligt på något sätt. I vilket fall som helst känns bevisningen mycket svag. Det är dock lite svårt att bedöma det hela då det i mångt och mycket handlar om hur man ska tolka olika byråkratiska regler och skrivningar.

Vad som är helt klart är att fiskarna i fråga är av uppfattningen att de fiskat lagligt och att de sannolikt inte haft någon avsikt att bryta mot nån lagstiftning. De framhöll att de fått hjälp av Fiskeriverket med hur de skulle agera för att ha båtarna under svensk flagg och fiskat i Marocko utan att behöva särskilt fartygstillstånd eller svenskt fartygstillstånd från Fiskeriverket.

Rättegången ska fortsätta på fredag. Då ska det bli vittnesförhör. Idag har det varit sakframställningar och förhör med de två misstänkta. En mycket saklig, sansad och lugn Lennart Kjellberg och en mer temperamentsfull Ove Ahlström. På plats som åskådare i tingsrätten var endast en liten skara av släktingar till de åtalade, en person intresserad av den västsahariska frågan, en journalist från en av göteborgstidningarna, en jurist från Internationella juristkommissionen och så jag.

Ett av de vittnen som ska höras på fredag är Slimane Derham. Han är parlamentsledamot för Södra Marocko, dvs det ockuperade Västsahara. Han är också delägare i Atlas Pelagic, vars andra ägare bland annat är den mäktiga finansfamiljen Kabbage, som har kopplingar till den marockanska regeringen.

Slimane Derham har i polisförhören sagt att han anlitar Nordic och Aldo för att fiska men att hans svenska partners bara varit instruktörer och konsulter och inte deltagit i fisket.

Slimane Derham är den som via Atlas Pelagic stått för fiskelicenser och kvoter från Marocko. Kvoterna ägs dock egentligen av flera mindre företag som via två enkla bolag samarbetar om kvoter. Dessa bolag heter Frigroup och Dak Groupe. Deras kvoter förvaltas sen av Atlas Pelagic som hyrt de svenska båtarna av familjerna Kjellbergs och Ahlströms bolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2012.