Sørheim

Sørheim Holding AS är moderbolag i en fiskerikoncern som ägs av familjen Sørheim. Verksamheten startade för cirka 50 år sen:

På 1950 og –60-tallet fantes flere store fiskebåtrederier i Meløy. Man snakket om «Sildeadelen», og blant disse var Sørheim-rederiet på Halsa, med Alfred og senere Odd i spissen.

«Sildeadelen» ble så godt som borte etter hvert, men en av de gamle rederne som valgte å stå på videre var Sørheim. I dag er dette rederiet ett av tre moderne fiskebåtrederier som er igjen i kommunen. Felles for alle disse tre er at de har stått for store investeringer med hensyn til modernisering og nybygg på skipssiden, samtidig med at myndighetene har lagt til rette for å skaffe fartøyene «levelige» kvoteordninger.

Fra en sped begynnelse med åpen spissbåt for over 50 år siden har Sørheimfamilien bygd seg opp til et rederi som i dag sitter med to toppmoderne fartøy for ringnot- og trålfiske. Virksomheten, som nå er organisert som konsern, omfatter også landsdelens største og nyeste notbøteri.

Idag är Egil Sørheim huvudägare i företaget som har en rad dotterbolag däribland Selvåg Senior AS och Meløyfjord Fiskeriselskap AS. Man äger också 34% i Meløy Notbøteri AS. Huvudägare är Egersund Trål AS, en del av Egersund Group AS som ägs av Frode Teigen och Hans Kristian Mong.

Dotterbolaget Selvåg Senior AS äger fiskebåten N 24ME Selvåg Senior på 1 996 bruttoton. Det är en kombinerad flyttråls- och snörpvadsbåt för pelagiskt fiske efter lodda, sill, makrill, hästmakrill och kolmule.

Företagets andra båt, N 51 ME Meløyfjord som ägs via Meløyfjord Fiskeriselskap AS är en betydligt mindre båt på 496 ton som också fiskar med snörpvad och flyttrål. Historien bakom denna båt är:

Meløyfjord Fiskeriselskap AS ble stiftet 9. januar 2004. Fire båter ble kjøpt, Hadselværing, Bøen Senior, Rødøyværing, og Torgersen. Kvotene fra disse ble overført til det som i dag er Meløyfjord. Rødøyværing fikk navnet Meløyfjord I, og det var først meningen at kvotene skulle på denne. Siden kostnadene til utbedring av båten ble for høye, valgte rederiet og kjøpe Torgersen da denne kom for salg. Navnet ble Meløyfjord, og alle kvotene ble overført til denne. Meløyfjord I ble solgt i 2005, uten kvoter.

Meløyfjord er vel 27meter lang (90 fot), og 9,5 meter bred. Lastekapasiteten er på 235 tonn, og toppfarten er 13 knop.

Båten er rigget for fiske med not, trål og snurrevad, og fiskerettighetene fordeler seg på torsk, hyse, sei og sild.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!