Reyktal – Icelandic Export

Icelandic Export Center (IEC) etablerades 1972. Majoritetsägare i bolaget är Ottar Yngvasson. Systerbolag till företaget är Reyktal þjónusta ehf med ett estländskt dotterbolag, Reyktal ASDögun, en räkbearbetningsfabrik i Saudarkrokur samt bemanningsföretaget Eri ehf.  IEC sysslar med fiskberabetning och fiskhandel. Man är inriktad på räka, hälleflundra, större kungsfisk och torsk.

I bolagett Reyktal bedrivs själva fiskeriverksamheten med tre frystrålare som alla ägs av Reyktal AS i Estland. De tre frystrålarna är alla registrerade i Estland och de är samtliga på över 1 000 bruttton. Störst är Taurus på 1 780 ton, därefter följer Ontika på 1 410 ton och Eldborg på 1 403. Trålarna fiskar i Nordatlanten, Barents hav och Ishavet.

Ontika anses av Greenpeace och en del andra miljöorganisationer ha bedrivit oetiskt och miljömässigt problematisk bottentrålning i Nordatlanten. Båten eller företaget har dock inte brutit mot någon lagstiftning. Denna praxis har dock sannolikt upphört sen Greenpace gjrode sin undersökning år 2005 då företaget numera har MSC-certifiering för sitt räkfiske i Nordatlanten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!