West

Enligt SPFA:s hemsida så representeras den stora pelagiska trålaren BF 77 Ocean Quest på 1 632 ton av Alex West och Alexander West. Dessa personer står bakom bolagen Melantic Ltd, MB Daystar 250 Ltd med flera.

50% i Westward BF 350 Ltd ägs av MB Daystar 250 Ltd som via ett holdingbolag ägs av familjen West. Resterande 50% ägs av Challenge Fishing Co Ltd (familjen Tait). Familjen West kontrollerar också bolagen Melantic Ltd och Zander West Ltd. Delägare i Melantic är också Anne Nicol. Alexander West Jr är den familjemedlem som sitter i flest styrelser. Alexander West Jr (Bronxi Fishing Ltd), Alexander West Sr och Kenneth West är andelsägare i Mia Jane W LLP, ihop med James B Duthie och Caley Fisheries. Utöver detta är familjen West också delägare i The Uberous Partnership LLP som FR 50 Uberous, på 163 ton tillsammans med familjen Duthie och Caley Fisheries. Alexander West Sr äger också Westyfish Ltd.

Anne Nicol sitter också i i styrelsen för Melantic Ltd där hon är delägare. Andra styrelseuppdrag hon har är i Alexander Nicol Ltd och MB Daystar 250 Ltd. Ägaren till Alexander Ltd är John Alexander Nicol som också äger Nicol Fishing Ltd tillsammans med andra familjemedlemmar.

I styrelsen för det sistnämnda företaget sitter också Kathleen Mutch. Hon sitter också i styrelsen för West Fisheries Ltd, ett bolag som ägs av Colin West, Peter West och Grace Laudder West, Horizon Fishing Co Ltd, ett bolag ägt av familjen James Reid, Shaulora Fishing Co Ltd, ägt av familjen Graeme Smart och familjen Graeme Buchan och slutligen i företaget Fraserburgh Inshore Fishermen Ltd som ägs av Nicol Fishing (13,64%), Fraserburgh Inshore Fishermen (11,62%), Alan Mutch, Brian Tait, Gary Hepburn, Graeme Smart, Graeme Buchan, James Reid, John Hepburn, Kaleen Fishing Co Ltd, MV Provider LLP, Orient Star LLP och Stewart Buchan med 6,82% var.

I styrelsen för Fraserburgh Inshore Fishermen Ltd sitter förutom Kathleen Mutch också James Reid, Alan Mutch, John Arthur Nicol, John Alexander Nicol, John Hepburn, Gary Hepburn, Stewart Buchan, Steve Murray, Graeme Smart, Graeme Buchan, John Bremner, Andrew Watt och George West.

Kaleen Fishing Co Ltd ägs av Fraserburgh Trawlers (43,75%), Andrew Watt och Camm Fishing Ltd. I styrelsen för bolaget sitter Alan Mutch, Andrew Watt och Brian Tait.

En annan gren av familjen West  äger Castlehill LLP som i sin tur äger den pelagiska trålaren BF 50 Resolute på 1 731 ton. Familjemedlemmar som David West, Alexander George West, Mary West, Rosemary West och George Robertson West äger också Westwinds Energy Ltd, A & A Fishing Ltd, Gulfridge Ltd.

Bägge grenarna av familjen West äger tillsammans dominerande intressen i oljebolaget Fishermen’s Petroleum Co Ltd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!