Otillräckligt beslut om fiskdumpning

När EU:s fiskeministrar till slut beslutade om utkastförbud för fisk blev beslutet inte alls något utkastförbud utan istället blir även i fortsättningen tillåtet att slänga bifångster (dvs död fisk) överbord:

Däremot innebär överenskommelsen tidigt i morse att det fortsatt ska vara tillåtet att dumpa 7-9 procent av de oönskade bifångsterna.

Dessutom senareläggs införandet av utkastförbudet med i genomsnitt ett år. Det här gjorde att Sverige, som det enda av EU:s 27 medlemsländer, röstade nej till kompromissen.

– Jag är mycket missnöjd av skälet att detta inte är bra för vare sig fisken i havet eller de fiskare som har till uppgift att fiska fisken i havet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandssson.

– Min bedömning är att de utkast som är med fisket i dag kommer fortsätta på ungefär samma sätt rätt många år framöver.

I dag bedöms 23 procent av all fisk som fångas i Europa bli dumpad tillbaka i havet, trots att den är fullt ätbar.

Enligt Eskil Erlandsson hade det varit betydligt enklare att kontrollera ett totalt utkastförbud än ett där det är tillåtet att dumpa 7-9 procent av fisken.

Precis som Erlandsson säger är beslutet varken bra för fisken i havet eller fiskarna som lever på fiske. Det hela innebär i praktiken inga egentliga förändringar mot dagens situation. Hur mycket som fiskare kastar överbord är omöjligt att kontrollera och därmed blir det också svårt att skydda fiskebestånd från utfiskning eftersom man faktiskt inte riktigt vet hur mycket fisk som egentligen fångas.

Torsk

Problemet i sammanhanget är främst fiskeriindustrin i Spanien, men även Frankrike, Italien och Irland var emot ett totalt utkastförbud. Dessa vill ha kvar möjligheten att slänga fisk man inte vill ha eller inte får fånga. Fiskeriföretagen här uppe i norr är betydligt positivare till utkastförbud. Ett sådant förbud måste dock också kombineras med förändringar av kvothanteringen. Annars hamnar fiskarna i en omöjlig sits. Att inte få slänga fisk och inte heller få landa den.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!