Världens tio värsta fiskenationer

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, en US-amerikansk myndighet) har identifierat tio länder vars fiskefartyg bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU).

Den US-amerikanska organisationen NOAA har som främsta uppgift att se till att den US-amerikanska fiskeindustrin inte undergrävs av det ohållbara eller olagliga fisket. Mot denna bakgrund lämnade NOAA en rapport där 10 nationer vars fartyg har bedrivit olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) under 2011 eller 2012, eller som hade ineffektiva åtgärder för att förhindra oavsiktlig fångst av skyddade arter under 2012.

De 10 länder som listats för att använda olagligt eller ohållbart fiske är Colombia, Ecuador, Ghana, Italien, Mexiko, Panama, Sydkorea, Spanien, Tanzania och Venezuela.

NOAA` s internationella verksamhet handlar om att skapa lika villkor för fiskare i hela världen, och IUU fiske är ett av de största hoten mot den legala fiskeriindustrin i USA och resten av världen.

Om en nation underlåter att vidta lämpliga åtgärder för att lösa de fall av olagligt fiske och illegala fångster, som beskrivs i NOAA:s rapport, vägras landets fartyg inträde i US-amerikanska hamnar, och USA vägrar också importera en del fisk eller fiskprodukter från den aktuella nationen.

Vad är då IUU-fiske?

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) är fiske som sker i strid med nationellt och internationellt godkända bevarande- och förvaltningsåtgärder. IUU-fiske underminerar internationella insatser för ett hållbart fiske och skapar illojal konkurrens på marknaden för de fiskare som följer bevarande- och frövaltningsplaner för olika fiskebestånd. IUU-fiske kan förstöra fiskbestånden samt hotar livsmedelsförsörjning och ekonomisk stabilitet. Oberoende experter har uppskattat att de ekonomiska förlusterna i hela världen från IUU-fiske är mellan 10 miljarder och 23 miljarder dollar per år.

Källa: NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, Fiskerforum

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.