Färöarna saboterar överenskommelser om NVG-sill

NVG-sill (norsk vårlekande sill) kallas också Atlanto-skandisk sill och är en av många sillstammar som fiskas av fiskebåtar från bland annat Sverige. Huvuddelen av NVG-sillen fiskas dock av norska fiskebåtar och fiskebåtar från andra EU-länder.

Vetenskapliga rekommendationer från ICES inför år 2014 innebär att kvoterna borde minskas med 30% för att fisket ska vara ekologiskt och långsiktigt hållbart. De flesta förhandlingsparter är överens om detta, men Färöarna är det inte:

ICES har i rådgivningen for 2014 anbefalet en samlet TAC på 418.000 tons. Kyststaterne var på mødet i London enige om at følge den videnskabelige anbefaling, og reducere landingerne i 2014 med 30%, men kunne altså ikke finde fælles fodslag når det gjaldt fordelingen.

– Den videnskabelige rådgivning for 2014 og de følgende år er meget dyster. Med udsigten til en reduktion på 30 procent til næste år var det forventningen, at Færøerne ville indtage en ny og mere ansvarlig tilgang til forvaltning af fiskeressourcer, fortæller direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation

– Men på trods af talrige opfordringer fra de andre Kyststater, så synes ansvarlig fiskeriforvaltning ikke at være en mulighed for det officielle Færøerne. Det er en meget bekymrende udvikling, tilføjer han.

På egen hand har Färöarna saboterat förhandlingarna. Färöarnas inställning bäddar för överfiske och är helt oansvarig. Långvarigt och flerårigt överfiske riskerar att stammarna av NVG-sill kan kollapsa på samma sätt som skedde med Nordsjösillen på 1970-talet.

NVG-sill

Förhandlingarna om sillkvoterna ska återupptas den 10 december igen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!