Osprey

Det nederländska företaget Osprey Group BV som hör hemma i orten Urk äger fiskeriintressen såväl i Storbritannien som i Nederländerna. Flera av företagets bolag i Storbritannien ägs av företagen Bohen Beheer BV och Bowil Beheer BV. Dessa bolag är antingen dotterbolag inom Osprey Group eller har samma ägare. Alternativt är de bara är en slags finansrådgivare, ett parkeringsbolag för aktier och inte den riktige ägaren.

Bohen Beheer BV och systerbolag som Bowil Beheer BV äger en lång rad bolag som sysslar med fiskeriverksamhet av något slag:

Osprey (Pd357) Ltd, bomtrålaren PD 357 Good Hope på 372 ton
Buchan (Pd657) Ltd, bomtrålaren PD 657 Our Anna på 465 ton
Osprey (Pw447) Ltd, trålaren PW 447 Louwe Senior på 435 ton
Buchan (E104) Ltd, trålaren E 104 Ansgar på 435 ton
Osprey Vessel Management Ltd
Osprey (Pd47) Ltd
Osprey (Pd147) Ltd, trålaren PD 147 Enterprise på 748 ton
Osprey (Pd63) Ltd, bomtrålaren PD 63 Soli Deo Gloria på 546 ton
Buchan (Pw457) Ltd, bomtrålaren PW 457 Advance på 472 ton
Buchan (Wn1) Ltd, bomtrålaren WN1 Sola Fide på 527 ton
Osprey (Pd156) Ltd, bomtrålern PD 156 Fellowship på 383 ton
Osprey (Pd43) Ltd, bomtrålaren PD 43 Annegina på 477 ton
Buchan (Gk 155) Ltd, bomtrålaren GK 155 Wybrigje på 477 ton

Enligt företagets hemsida drivs sex båtar av moderbolaget i Nederländerna. Med tanke på att det finns bolag för dessa båtar i Storbritannien kan man misstänka att de med tiden ska registreras där. De båtar som inte finns listade ovan är H 426 Neeltje på 329 ton och hemmahörande i Hull, H 357 Good Hope på 300 ton (som inte är samma båt som ovanstående Good Hope, kanske en av dem är skrotad), PD 126 Andrea på 387 ton, PW 447 Louwe Senior, E 104 Ansgar och A 904. På engelska. På den version av hemsidan som finns på nederländska så redovisas bara fyra båtar, H 426, H 357, E 104 och PW 447. Båten A 904 tycks inte längre finnas och sannolikt ägs Andrea numera av ett lokalt företag i Peterhead. På andra sidor uppges E 104 Ansgar vara ägd av Buchan (E104) Ltd. En del av båtarna uppges på en del sajter ha Buchan Beamers som ägare. Det företaget tycks inte längre finnas.

Ospreys huvudägare tycks vara familjen de Boer. Williamina Walker sitter i styrelsen för samtliga bolag. I styrelsen för Osprey Vessel Managment sitter också Maurelle West. Hon sitter dessutom i styrelsen för George West Ltd som ägs tillsammans med George West  som sannolikt är hennes man. George West är också delägare i Fraserburgh Trawlers.

George West äger för sin del andelar i MB Bountiful LLP (BF 79 Bountiful på 133 ton) och MB Lindisfarne LLP (BCK 147 Lindisfarne) i vilka också Caley Fisheries är delägare. Han är också styrelsemedlem i Buchan (PW 437) Ltd som är ett dotterbolag till nederländska Bohen Beheer BV (se ovan).

Ospreygruppen ägnar sig åt bottentrålning med bomtrålare, tvillingtrålning och flyschooter-fiske framförallt efter plattfisk som rödspätta, bergtunga, sandskädda, piggvar och slätvar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!