Oceana: Miljön måste prioriteras när Östersjön förvaltas

Ekosystemtjänster och naturliga värden måste prioriteras lika högt som ekonomiska intressen vid planeringen av Östersjöns resurser. Det var Oceanas kärnbudskap på dagens EU-möte, där organisationen ska presentera sin syn på havsplanering.

I dag har experter, industriföreträdare och tjänstemän från hela EU träffats i Vilnius, Litauen för att diskutera hur Europas hav ska nyttjas på bästa möjliga sätt. Oceana, som är inbjudna för presentera sin åsikt kring havsplanering, menar att bevarandet och skyddandet av ekosystem och känsliga miljöer måste prioriteras lika högt som ekonomiska intressen.

Hansa Explorer

Hansa Explorer på en expedition i Östersjön år 2012

– Friska och fungerande ekosystem måste alltid ligga som grund för havsplanering, och värdefull natur borde betraktas som lika viktig som ekonomiska intressen, säger Hanna Paulomäki, chef på Oceanas östersjökontor.

Havsplaneringens syfte är att inkludera alla aktörer som nyttjar havet – fiske, shipping och turism etc. – när marina tillgångar och resurser ska fördelas. Planeringen innebär att nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra, med hjälp av en helhetsbild på ekosystem och ekonomi. Hur påverkas till exempel livet i havet av en ny vindkraftspark eller utsläpp från jordbruk och färjetrafik?

Oceana stödjer havsplaneringens grundtanke men är samtidigt oroade att kortsiktiga ekonomiska intressen värderas högre än miljön, samt att den politiska styrningen inte kommer koordineras ordentligt. När det kommer till östersjöregionen till exempel, så har olika verk, instutitioner och direktiv från nio olika länder, tillsammans med en mängd regelverk på EU-nivå, i tidigare fall komplicerat miljöarbetet och förhindrat verkliga framsteg.

– För att havsplaneringen av Östersjön ska bli framgångsrik krävs det att alla sakägare diskuterar fram lösningar gemensamt, och att alla beslut som tas är transparenta, säger Magnus Eckeskog, havspolitiskt sakkunning på Oceana.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!