Denholm

Denholm Group är ett skotskt sjöfarts- och fiskeföretag med omkring 3 000 anställda. Moderbolaget heter J. & J. Denholm Ltd. Företaget grundades 1866 och har huvudkontor i Glasgow. Företaget ägs av en lång rad medlemmar i familjen Denholm och består av flera olika delar, rederi, logistik, fiske, oljefältservice och konstruktion. Denholms äger 23% i ett av världen största managementbolag inom sjöfarten, Anglo Eastern. Anglo Eastern är ansvariga för handhavandet (management) av mer än 400 fartyg och har 20 000 anställda. Denholm är också hälftenägare i Serco-Denholm som sysslar med service åt den brittiska marinen. Serco är ett ökänt fiffelbolag.

Fiskeverksamheten består av två dotterbolag, fiskindustriföretaget Denholm Seafoods som har två minoritetsägare och Denholm Fishselling som är ett helägt dotterbolag.

Minoritetsdelägare i Denholm Seafoods Ltd är Ocean Fish-Selling Co Ltd (5%) och Unity Fishing Company Ltd (<1%). Huvudägare till Ocean Fish-Selling är familjen Tait som också äger det fiskeriföretag, Klondyke Fishing som är ägare till tre av de fiskebåtarFR 226 Challenge på 1 676 ton, FR 227 Taits på 1 967 ton och FR 228 Chris Andra på 2 247 ton, som är de huvudsakliga leverantörerna av fisk till Denholm Seafoods. Den fjärde båten som är huvudleverantör till Denholm Seafoods, FR 165 Unity på 814 ton, ägs av Unity Fishing Company som i sin tur ägs av familjen Bellany.

Denholm Fishselling köper och säljer fisk från ett stort antal fiskebåtar och är delägare i ungefär 25 stycken med andelar på mellan 12 och 50%. Två av dem tycks Denholm Fishselling faktiskt vara huvudägare till, INS 241 Marigold på 450 ton och CY 720 Prowess på 1 332 ton. Prowess tycks tidigare ha ägts av NorthBay Fishing Co Ltd, dotterbolag till Interfish. Prowess har tidigare fiskat i Västsahara.

Prowess

Andra båtar man är delägare i inkluderar INS 110 Boy John på 174 ton vars huvudägare är norsk, INS 291 Maracestina på 240 ton, kräftrålaren INS 172 Nereus (i Skottland kallar man kräftor för prawns som annars betyder räkor) samt INS 353 Rosebloom på 240 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!