Måste djuphavsbottentrålning vara tillåtet?

Sannolikt inte. Utan några som helst problem skulle idag bottentrålning i djuphavet kunna förbjudas. Fisket är inte nödvändigt för att förse människor med mat, det är inte nödvändigt för att skapa jobb, det skapar nämligen mycket få arbetstillfällen och saknar i stort betydelse för fiskeriverksamheter i Europa.

Större kungsfisk (Uer)

Större kungsfisk (Uer)

Kanske är det bara fisket av uer (större kungsfisk, redfish) som är av nån större ekonomisk betydelse, men större kungsfisk är inte heller att anse som en ren djuphavsfisk och inbegrips oftast inte i listor över djuphavsfiskar. Samma resonemang kan kanske också föras kring guldlax och också långa som länge fiskats kommersiellt och som brukar finnas med på listor över djuphavsfiskar. Långa fiskas dock i allmänhet med backor (långrev) vilket inte är skadligt för bottnarna. Långrev innebär dock ofta att sjöfågel fångas på krokarna. Jag misstänker dock att det inte handlar om bottensatta backor.

Bottentrålning skadar utan tvivel bottnarna och medför också risker för utrotning av skador på fiskbestånden, inte bara de som fisket inriktar sig på:

Actually, studies suggest that trawls for 3 target species can catch more than 100 non-target species. Reported catch of the non-commercially valuable Baird’s slickhead (Alepocephalus bairdii), for example, which accounts for more than one-third of by-catch by weight, has declined precipitously, and is now at about 6% of its 2002 high. This decline would be enough for the fish to be classed as endangered by the International Union for Conservation of Nature.

Djuphavsfisk lever länge och uppnår könsmognad senare än många andra fiskar. Det gör att de är känsligare för hårt fiske än många andra mer kortlivade fiskar:

 In general, most deep-sea species have long lifespans, grow slowly, reach sexual maturity at a late age, and have low reproductive potential. For the 30 species for which maximum age has been estimated, the average is 36 years (see Table 1). For the 20 species for which age at maturity has been estimated, the average is 12 years (see Table 1).

EU:s fiskerikommitté har nu i november behandlat ett förbud mot djuphavsbottentrålning. Ett totalt förbud avvisades dock även om ett förbud mot bottentrålning i särskilt känsliga områden tycks bli förslag. Även den organisation som beslutar om fisket i de internationella zonerna i norra Atlanten, NEAFC, har behandlat frågan och avvisat ett generellt förbud mot djuphavstrålning. Något som miljöorganisationer är starkt kritiska mot. Oceana skriver så här:

Oceana is deeply disappointed in the rejection of the highly anticipated bottom fishing regulation proposal, a package of management measures in line with the FAO guidelines on the protection of Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs). The rejected proposal contained positive measures including requirements for impact assessments in new fishing areas, a detailed list of VME indicator habitats and species, an increase in the area closed to bottom trawling when it overlaps with VMEs, and the prohibition of bottom fishing activity in four new areas in the Rockall and Hatton basins, and over the Josephine seamount.

“Although some aspects of the proposed bottom fishing regulation could have been more ambitious. It would clearly have been a step in the right direction,” concluded Javier Lopez marine scientist at Oceana. “It is a shame to see 18 months of negotiations go down the drain, and what is worse is that critically important habitats will suffer the consequences of the inaction of the Contracting Parties for at least one more year.”

 

Atlantisk soldatfisk

Atlantisk soldatfisk

På samma NEAFC-möte misslyckades medlemsländerna att komma överens om kvoterna för  pelagisk fisk som blåvitling (kolmule), makrill och sill de vatten som NEAFC beslutar om. Man kan nog utgå ifrån att det är Färöarna, Island och Grönland som omöjliggör en överenskommelse om de pelagiska fiskkvoterna eftersom de anser att de har för liten del i makrill- och sillfisket jämfört med Norge och EU. Däremot slöts överenskommelse om kvoter och kvotfördelning vad det gäller uer (större kungsfisk), birkelånga, kolja, skoläst, roundnose grenadier, atlantisk soldatfisk (orange roughy) och för andra djuphavsfiskar. Birkelångaskoläst och atlantisk soldatfisk är djuphavsfiskar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Måste djuphavsbottentrålning vara tillåtet?”

Kommentarer är stängda.