EU-parlamentet godkände skadligt djuphavsfiske och fiskeavtal med Marocko

I dag röstade EU-parlamentet nej till att stoppa bottentrålning i djuphaven. Parlamentet godkände också ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko.

Isabella Lövin

Isabella Lövin

– Det är sorgligt att parlamentet inte klarar av att sätta stopp för en av de mest destruktiva fiskemetoder som finns. Det är mycket få båtar som ägnar sig åt ett riktat fiske mot djuphavet och de har tyvärr lyckats lura i EU-parlamentarikerna att ett stopp för djuphavstrålning skulle leda till tusentals förlorade jobb i fiskeindustrin, vilket inte stämmer, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Överfiske har gjort att fiskare sökt sig till allt mer otillgängliga vatten. Ett fåtal båtar använder bottentrålning på djup ända ner till 1500 meter – en metod som gör en oerhörd skada på djuphavet. Hundratals forskare har uppmanat EU-parlamentet att rösta för att stoppa denna fiskemetod, helt i enlighet med FN-resolutioner. Djur och koraller i det kalla och mörka djuphavet växer mycket långsamt och är extremt känsliga för överfiske.

Det nya fiskeavtalet med Marocko som godkändes i dag ger EU-fartyg tillgång till vattnen utanför Västsahara, som är ockuperat av Marocko sedan 1975. Enligt folkrätten har Marocko inte rätt att sälja Västsaharas naturresurser utan godkännande av västsaharierna. Sverige har varit mot EU-avtalet.

– Det är tragiskt att EU-parlamentet godkänner detta avtal som bryter mot folkrätten, och det är en sorglig ironi att detta sker på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Men vi tänker inte släppa frågan. Nu fortsätter vi att sätta press på kommissionen och på Marocko så att de redovisar hur avtalet implementeras. Parlamentet har fått omfattande löften om att avtalet skall respektera mänskliga rättigheter och att vi ska få all nödvändig information om hur pengarna från avtalet används. Detta är inte över ännu, säger Isabella Lövin.

– Dagens omröstningar visar att kampen för ett hållbart fiske inte tar slut bara för att vi EU har antagit en ny ram för fiskepolitiken. Vi kommer att behöva fortsätta kämpa för att fiske i alla havsområden ska skydda miljön och för att fiskeavtal med andra länder ska vara rättvisa, säger Isabella Lövin.

Förutom Miljöpartiet är också Oceana kritiska till EU:s beslut:

After 16 months of deliberations, the European Parliament has agreed on new management measures for deep-sea fisheries. Oceana regrets that a key conservation measure, namely the phase out of bottom trawling and gillnets, which constitute the most destructive and non-selective fishing practices there are, was rejected by only 16 votes.

“We are deeply disappointed that the phase-out of destructive fishing in deep-sea habitats was not voted through. This measure was the most important single step that could be taken to protect these fragile ecosystems from destruction”,Xavier Pastor, Executive Director of Oceana Europe stated.

Oceana welcomes the significant steps that were adopted to move towards an improved management of deep-sea fisheries. The European Parliament has decided to double the number of species covered by the regulation and to include a clear framework for setting fishing levels, as well as a specific provision to protect and identify vulnerable marine ecosystems.

“The Parliament did increase the management measures compared to the current regulation, in what is a clear move to improve a weak text that kept deep-sea fisheries practically unmanaged for years”, Xavier Pastor added.

The final agreement will be negotiated between the European Parliament, the European Council and the Commission. The Council now has the responsibility, as co-legislator, to start discussing this file, which is something it has so far refused to do, under strong pressure from the fishing industry. We urge the Council to strengthen this proposal, and to start committing to protecting our fragile depths at last.

EU-parlamnetet godtog dock förslaget till ny fiskeripolitik inom EU. Ett bra förslag som innehåller förbud mot dumpning (utkast) av fisk, MSY (maximalt bärkraftigt uttag) som grund för fastställandet av TAC (totalt tillåtna fångster) och kvoter:

Vedtagelsen af den fælles fiskeripolitik indebærer blandt andet et forbud mod udsmid af fisk, der skal indføres gradvist fra 2015 til 2019, ligesom begrebet MSY – maksimalt bæredygtigt udbytte – bliver grundlæggende for vedtagelserne af de årlige TAC / kvoter. Det sidste har været et krav fra særligt medlemmerne af Europa Parlamentet.

Derudover er det vigtigt at nævne, at den fælles fiskeripolitik lægger op til en større regionalisering af beslutningerne om reguleringen af fiskeriet end tilfældet er i dag. Det vil formentlig føre til, at fx fiskeriets erhvervsorganisationer får mere indflydelse på vedtagelserne.

Intressant?
Mer: Fisheco, SVD1, 2, Børsen, Fiskeritidende1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”EU-parlamentet godkände skadligt djuphavsfiske och fiskeavtal med Marocko”

  1. Pingback: Scapeche | Njord

Kommentarer är stängda.