Exporten av fiskekapacitet till Västsahara överdrivs av Greenpeace

Visst finns det en viss export av fiskerikapacitet från Sverige till Västsahara. Men i förhållande till minskningen av den svenska pelagiska fiskeflottan är den marginell.  Med införandet av individuella kvoter från 2007 och individuella överförbara kvoter från 2009 så lyckades det som ingen annan fiskeripolitik lyckats med. Nämligen att minska överkapaciteten inom det pelagiska fisket i Sverige. antalet pelagiska fiskebåtar minskade från cirka 80 stycken till 38, varav ett tiotal båtar kontrollerar 80% av kvoterna. Några små båtar har mycket små kvoter och så finns det en mellangrupp med båtar som ibland också fiskar kräftor, torsk eller plattfisk.

Dakhlas hamn

Hamnen i Dakhla, Västsahara.

Av den kända minskningen med 39 båtar (enligt Greenpeace) har 5 båtar hamnat i Västsahara sen 2009. I själva verket är det 8 stycken sen 2007. Det finns inga belägg för att detta skulle ha lett till överkapacitet eller överfiske i Västsahara. Av de båtar som försvunnit ur den pelagiska flottan sen 2007 finns dessutom 9 stycken i andra nordiska länder, 9 har avförts som fiskebåtar, 7 används inom räk- eller torskfiske, 6 har skrotats, 3 används inte, 1 finns i Polen och 1 i Tyskland och en som bytts mot en torskfiskebåt i Tyskland. Det blir sammanlagt 45 båtar som försvunnit sen 2007.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på ”Exporten av fiskekapacitet till Västsahara överdrivs av Greenpeace”

Kommentarer är stängda.