Torsk eller sill?

På slutet av 1980-talet minskade torskbestånden i Östersjön kraftigt. Detta som
ett resultat av alltför stort fiske på grund av för högt satta kvoter och ogynsamma förhållanden för fortplantning på grund av syrebrist och algblomning. Sedan dess har det funnits ett fokus från EU och Sverige på att torskstammen i Östersjön ska kunna återhämta sig. Den forskning som genomförts i en rad olika projekt har också kunnat visa att värdet från fisket skulle kunna öka på sikt om torskpopulationen blir större och om fisket efter sillfiskar (sill  och skarpsill) genom dess roll som föda för torsken tilläts minska.

En studie om fisket i Östersjön som genomförts vid SLU, Torsk eller sill?, visar är att det är mer ekonomiskt lönsamt att fiska på en maximalt långsiktigt hållbart nivå (MSY) än nuvarande nivå och att det ekonomiska resultatet kan öka ytterligare, med upp till 118 MSEK per år, genom att öka populationen av torsk på bekostnad av minskade populationer av sillfiskar. Undersökningen tittade på fyra olika scenarier, fiske som nu, fiske enligt MSY, utökat uttag av torsk samt utökat uttag av skarpsill. Resultatet var att det mints lönsamma alternativet var att fortsätta som idag och det mest lönsamma alternativet var ett ökat fiske av torsk.

Garnfiske

Fiske där alla arter fiskades långsiktigt hållbart med TAC (största tillåtna fångst) fastställs enligt beräknad MSY (maximalt hållbart uttag) var det näst lönsammaste fisket. En övergång till fiske där TAC helt och hållet fastställs utifrån MSY är därmed en rimlig utveckling eftersom ett ökat uttag av torsk skulle kunna äventyra torskbeståndens storlek på sikt. Det fisket skulle sannolikt inte kunna vara långsiktigt hållbart. Dessutom skulle det innebära en kraftig minskning av den pelagiska fiskeflottan, en fiskeflotta som redan minskat kraftigt. Men det skulle också innebär en ökning av antalet fiskebåtar totalt, framförallt när det gäller mindre båtar som fiskar med passiva redskap, men även en ökning av den demersala trålarflottan (bottentrålare). Studien bygger också på att ITQ införs inom allt utsjöfiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!