Fortsätt att fiska och äta räkor!

” Fortsätt att fiska och äta räkor !” säger Yngve Björkman, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund, som representerar beredningsindustrin och de största fiskgrossisterna i Sverige med en omsättning på ca 7 miljarder kronor. Fiskbranschens Riksförbund arbetar för ett  hållbart fiske som ger förutsättningar för branschens fortlevnad och möjlighet för kommande generationer att fiska och äta fisk och skaldjur från ett friskt hav.

RäkfiskeWWF bedömer att utkastet av småräkor är för stort i Skagerack, Kattegatt och Nordsjön. Till följd av detta avråder WWF från fiske och konsumtion av räkor från detta område.

”Fiskbranschens Riksförbund  bedömer dock”, säger Yngve Björkman  ”liksom Havs- och Vattenmyndigheten, att vi kan fortsätta saluföra  räkor som fiskas i dessa vatten och att Sveriges konsumenter kan fortsätta äta dessa räkor med gott samvete.”

Bedömningen grundar sig på  att lekbeståndet är över den kritiska nivån, rekryteringen av småräkor ser bra ut. De flesta svenska fiskebåtarna har sedan en längre tid ökat maskstorleken i sina fiskredskap från 35 mm till 47 mm för att minska andelen småräkor och reducera utkasten (småräkor som kastas), Redskapsutveckling mot mer selektiva fiskredskap för räkfisket drivs av utvecklingscentret Fiskareföreningen Norden, Smögen. Göteborgs Fiskauktion har dessutom startat arbetet med MSC-certifiering, under 2013.

Mats Ulmestrand som är forskare och bl a arbetar som miljöanalytiker och med beståndsutveckling på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet säger:

” Att rödlista räkan med motivering att bestånden är osäkra och överfiskade är ingen korrekt bedömning –  Vi har bättre underlag att göra beståndsuppskattning på räkor än på många andra arter. Vi samarbetar med samtliga länder här uppe i norr och har en bra samlad bild av räkans situation.”

Bakgrund

Det har skett en beståndsnedgång de sista åren, men lekbeståndet ligger fortfarande över den gräns som forskarna  värderar som risk för beståndet. Det har dessutom varit en mycket bra rekrytering av småräkor de två senaste åren.

• Det är fastställt en total fiskekvot på nordhavsräkor som följer rekommendationerna från Internationella Havsforskningsrådet –  år 2013 var totalkvoten 9500 ton.
• Norge har 58% av kvoten, Danmark 28% och Sverige 14% (för den svenska delen av kvoten har myndigheterna tagit bort 20% för att kompensera för utkast av småräkor, d v s. den svenska delen ligger reellt på 11,8%.
•I Danmark och Norge är utkasten låga  då största delen av fångsten landas och  används inom beredningsindustrin.
• Det förväntas en tillsvarande fördelning av kvoten för 2014 när förhandlingarna är klara.

Fiske efter räka är ett av de tre viktigaste fiskena i Sverige. Av tradition har fisket gått till så  att man ombord har kokat de stora räkorna och sedan sålt dessa via fiskauktioner till fiskhandlare, som i sista ledet sålt till konsument, de mindre räkorna, som kallas råräka, har använts till skalning  i fabrik.

De minsta räkorna, som inte har kunnat användas för kokning eller som råräka, har fiskaren kastat tillbaka (utkast) vilket rör sig om några procent av all fångad räka.
Då fångstkvoterna under senare år har minskat, har flertalet av de svenska räkfiskebåtarna ökat maskstorleken i trålpåsen på sina trålar. Enligt bestämmelserna är 35 mm den minsta maskstorleken som är tillåten.

För att få en bättre selektering av fångsten har fiskarna valt att öka maskstorleken i trålpåsen från 35 mm till 47 mm. Detta har lett till att fångsten av mindre räka har minskat.

Internationella Havsforskningsrådet, ICES, har pekat på att svenska fiskare kastar tillbaka små räkor i större grad än vad som sker i Norge och i Danmark. Denna fråga har varit uppe till diskussion och påtalats för fiskets organisationer i Sverige. De  svenska fiskarna har genom ökningen av maskstorleken åtgärdat mycket av detta och driver aktivt utvecklingen av selektiva redskap. Regeringen har dessutom anslagit 38 MKR för utveckling av selektiva redskap.

Göteborgs Fiskauktion har påbörjat en MSC-certifiering av räkor – inte på grund av rödlistning – detta projekt har startat tidigare. (All MSC-märkt fångst är grönmärkt av WWF)
Fiskbranschens Riksförbund har vid möte med Havs- och Vattenmyndigheten påtalat vikten av att kontrollen av fisket sker på ett bättre sätt – kollektiv bestraffning genom minskad fiskekvot bör undvikas.

” Det görs från flera håll  stora ansträngningar för att fiske efter räka ska ske på ett hållbart sätt – därför anser Fiskbranschens Riksförbund att vi skall fortsätta fiska och äta räkor!” säger Yngve Björkman.

Njord/Fiskbranschens Riksförbund

Intressant?
Mer: Lernhag1, 2, SR, Skanskan, NSK, LT, DN, FiskeriTidende,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Fortsätt att fiska och äta räkor!”

Kommentarer är stängda.