Inget avtal om fisket mellan EU och Norge

Konsekvenserna av att Norge och EU inte kan komma överens om fisket i Nordsjön och Skagerak såväl som inom norsk zon innebär allvarliga ekonomiska problem för en del fiskare. Det innebär att norska fiskare inte kan fiska i EU-vatten med ekonomiska förluster som följd, men ännu större konsekvenser har det för danska fiskare. Anledningen till att ingen överenskommelse finns är att Norge inte vill sluta ett avtal så länge inget avtal finns för makrillfisket:

Det er i følge meldingerne igen makrelkrigen, der har været årsag til, at parterne ikke har formået at indgå en aftale om fiskerikvoterne for 2014 i Nordsøen og Skagerrak. Natten mellem fredag og lørdag var der enighed om en aftale for Nordsøen og Skagerrak, men Norge insisterede pludselig på, at man først ville underskrive aftalen, når der også var lavet en aftale for makrelkvoten i Nordøstatlanten.

Der blev her til formiddag og henover frokost forhandlet mellem parterne, men Norge var ikke indstillet på at skrive under på aftalen om Nordsøen og Skagerrak, førend der også var en aftale om makrel – og derpå gik parterne fra hinanden.

For dansk fiskeri betyder det, at danske fortsat ikke har adgang til at fiske i norsk farvand. Det har været tilfældet siden årsskiftet, og det har allerede givet såvel fiskeriet som fiskeindustrien et stort tab omsætningsmæssigt.

 

Även svenska fiskare drabbas. Dels sådana som fiskar med svenska båtar och brukar ha tillgång till kvoter i norskt vatten, dels de svenska fiskare som fiskar med danskflaggade båtar. Överhuvudtaget drabbas danska fiskare hårt vilket fått dem att kräva kompensation från danska staten och EU:

Den danske regering, EU-Kommissionen og Ministerrådet i EU er nødt til øjeblikkelig at gribe ind for at sikre dansk fiskeri, efter at forhandlingerne mellem EU og Norge om fiskekvoterne i 2014 for Nordsøen og Skagerrak er brudt sammen.

Danmarks Fiskeriforening har tre krav:

  • Stop for import af al fisk og fiskeprodukter fra Norge til EU
  • Økonomisk kompensation til de fiskere, der er berørt af den manglende adgang til fiskeri i norsk farvand
  • Forhøjede kvoter i EU-farvand som kompensation for de manglende rettigheder i norsk farvand

De två sista kraven är helt orimliga. I fisket ingår stora risker i form av naturkatastrofer, orkaner och annat som förhindrar fiske. Där ingår också stora risker i form av förändrad fiskeripolitik, utfiskning och annat. En fiskeriföretagare, en yrkesfiskare måst räkna med sådana problem och hantera dem själv. Speciellt idag när fiskare har exklusiv rätt till bestämda andelar av alla fisk som får fiskas. De kan köpa och sälja fiskerättigheter såväl som båtar och redskap. Det betyder också att de måste ta ansvar för de risker som finns inom fisket, vare sig det är politiska risker eller risker som har med naturen eller överfiske att göra.

Det tredje kravet är orimligt också ur en annan synpunkt. bara för att de inte får fiska i norsk vatten kan ju inte överfiske i EU-vatten tillåtas. Det viktiga är att skydda fisken i havet för framtiden, inte enskilda yrkesfiskare och fiskeriföretag.

Trots rapporteringen om sammanbrott i förhandlingarna står det i norska mediekanaler att förhandlingarna fortsätter idag. Frågan är hur det egentligen ligger till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!