Norge fördubblar sin tobiskvot

Norge har beslutat sig för att öka sin kvot av tobis. Tobis är en av de viktigaste fiskarna vad det gäller det så kallade industrifisket, dvs fisket efter fisk som går till tillverkning av fiskolja och fiskmjöl. Den norska kvoten har nu enligt beslut i Norge ensidigt fördubblats till 30 000 ton. Fortfarande är dock den kvoten mycket mindre än den danska kvoten. Höjningen av den norska kvoten har skett utan Internationella Havsforskningsinstitutets (ICES) medverkan och i motsättning till nu gällande råd från dem.

Tobis

Tobis

En anledning till att Norge beslutat öka kvoten är att noggranna akustiska undersökningar visat att det finns mer tobis än beräknat:

Grunna svak rekruttering var bestanden av vaksen tobis svært låg i 2013, og det mangla pålitelege mål på styrken av 2013-årsklassen. I byrjinga av april i år ga Havforskingsinstituttet difor eit førebels kvoteråd på tobis på 15 000 tonn for 2014. Eit oppdatert råd var varsla i samband med det akustiske toktet i april–mai.

Tobistoktet viser no at 2013-årsklassen er veldig god i nokre viktige tobisområde. Sjølv om toktet ikkje er meir enn halvgått og ein del data ikkje er ferdig opparbeida, så viser dei tilgjengelege resultata at bestandssituasjonen er markant betre enn i 2013. Det gjer at Havforskingsinstituttet finn det biologisk forsvarleg å gje råd om at det vert lagt til 15 000 tonn på den førebels kvoten. Etter det utgjer kvoten 30 000 tonn. Instituttet anbefalar førebels ingen endringar når det gjeld dei områda som er åpne for fiskeri.

Det är sannolikt inte bara Norge som kommer att ändra tobiskvoten utan också andra länder. För ICES slutliga råd om hur mycket tobis som kan fiskas kommer först den 15 maj.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!