Røkke – Havfisk

Kjell-Inge Røkke kontrollerar det som sannolikt är Nordens största fiskeriföretag, Havfisk ASA, tidigare Aker Seafoods ASA. Han gör det via sitt personliga holdingbolag TRG som i sin tur äger 66,66% av börsnoterade Aker ASA som äger 73,25% av Havfisk ASA direkt och 1,52% via Converto Capital. Havfisk ASA har tre dotterbolag som äger fiskebåtarna och bedriver fiske, Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS och Hammerfest Industrifiske AS.

En större minoritetsägare i Havfisk ASA är John Fredriksen genom Marine Harvest ASA som äger 11,92% och en mindre är Frode Teigen som äger 1,42 % via Kontrari AS.

I styrelsen för Havfisk ASA sitter Frank. O Reite som representerar Akerägda i Converto Capital och Aker ASA, Trine Sæther Romuld som också är från Aker ASA och Converto, Leiv Grønnevet, Trond Brandsrud och Kari Mette Ski. Trond Brandsrud är också han från Aker ASA, Trine Sæther Romuld och Frank O. Reite har tidigare varit aktiva i andra bolag Røkke ägt eller äger. I Reites fall exempelvis American Seafoods. Utöver de nämnda finns också ett antal personer valda av de anställda i styrelsen för Havfisk. Leiv Grønnevet som har ett antal mindre företag själv är dessutom styrelsemedlem i MSC som märker fisk som hållbart fiskad. Frågan är om det verkligen är rimligt att sitta på dubbla stolar på det sättet.

Fiske

Havfisk ASA driver förutom fiskeriverksamhet också fiskindustri. Bolaget har nästan 400 anställda. Huvudsakligen fiskas torsk, kolja och sej, men även annan fisk fångas, då främst som bifångst. Bolaget innehar också rättigheter och kvoter för att fiska räka.

Aker ASA, huvudägaren i Havfisk, äger också andra företag verksamma inom närliggande områden, exempelvis Aker Biomarine, Ocean Harvest AS och Ocean Yield. Aker Biomarine utvecklar produkter baserade på krill medan Ocean Yield är ett börsnoterat rederiföretag i vilket Aker äger 73,25%. Ocean Harvest är ett fiskeriföretag med verksamhet i bland annat Argentina där de har dotterbolaget Estremar SA. Estremar ägnar sig bland annat åt fiske av tandfisk (egentligen tandnoting, innehar rättigheter till 40% av Argentinas kvot), blåvitling (26,73%) och hoki (8,59%). Bland annat äger det argentinska företaget båten Centurion del Atlantico.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,