Grönländskt överfiske av makrill

Makrillfisket i grönländska vatten har expanderat kraftigt och har blivit det volymmässigt största fisket på Grönland. Tidigare var räkfisket störst både volymmässigt och värdemässigt. Numera är räkfisket störts värdemässigt men inte volymmässigt:

Shrimp was until recently by far Greenland’s largest catch, topping more than 50,000 metric tons in 2010 and 2011, compared to just above 20,000t for the next biggest species, halibut.

However, cuts in total allowable catches have seen its share drop and shrimp catches last year fell by 10% or 5,000t to 44,490t.

Meanwhile mackerel, which Greenland has just started fishing as an experimental fishery, has risen rapidly to become the biggest catch last year, with volumes of 52,296t — ten times more than the previous year. Greenland has set a TAC of 100,000tfor this year’s mackerel fishery.

[…]

In value, however, shrimp largely made up for the lower catches. Rising prices (up by more than DKK 1 per kilo) meant shrimp earnings were up by DKK 16 million to DKK 352m despite the drop.

Grönlands Tac har fastställts av dem själva utan hänsyn till forsknings, rekommendationer och andra länder. Något som fått norska fiskeriföreträdare att höja rösten:

Makrellfisket, som starta som eit forsøksfiske, resulterte i 52 300 tonn i 2013. For 2014 har Grønland sett ein kvote på 100 000 tonn.

-Grønland følgjer med dette i fotspora til Færøyane og Island, og gir seg sjølv store kvotar uavhengig av internasjonale forhandlingar. Det er spesielt urovekkjande at det er islandske fiskeriinteresser som står bak det meste av det grønlandske fisket, sa administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, tidlegare i år om den grønlanske makrellkvoten.

Risken för överfiske är uppenbar när såväl Färöarna, Island som Grönland uppträder totalt oansvarigt.

gronlandskt_fiske10-13

Grönländskt fiske 2010-2013. Sjurygg (stenbit), räkor, hälleflundra och torsk. Diagram från Grönländska självstyret.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!