Sälar söker sig till vindkraftsparker

En undersökning som presenterats i vetenskapstidskriften Current Biology visar att knubbsälar och gråsälar i Nordsjön tycks söka sig till vindkraftsparker och pipelines för att söka föda. Vindkraftsparker är kända för att hysa mer fisk än omkringliggande områden. De fungerar i själva verket som konstgjorda rev. En del sälar tycks ha upptäckt detta och gjort det till en vana att söka föda i vindkraftsparker och längs med pipelines:

We recorded 11 harbour seals within two active windfarms: Alpha Ventus, Germany and Sheringham Shoal, south-east United Kingdom. In the north-east Netherlands, four of 96 individuals tagged in 2010 and 2011 (tag duration: 25–161 days) entered Alpha Ventus (constructed in 2009 and operational from 2010). Two of these four showed striking grid-like patterns of movements as they concentrated their activity at individual turbines. In 2012, while some turbines were operational, seven of the 22 individuals tagged in south-east England entered Sheringham Shoal (construction: 2010–2012); one did so on each of its 13 trips and showed similar grid-like movement patterns.

Movements of both grey and harbour seal individuals showed associations with subsea pipelines (Supplemental information). In 2008, of ten grey and six harbour seals tagged in south-east Scotland, one of each species associated with pipelines. Of 138 harbour seals tagged in the north-east Netherlands (2009–2011), two encountered a section of pipeline and both followed it on multiple trips for up to ten days at a time. In addition, two of 22 seals tagged elsewhere in the Netherlands were also recorded following pipelines.

Sälars rörelser kring vindkraftsparken Alpha Ventus

Sälars rörelser kring vindkraftsparken Alpha Ventus. Väster om vindkraftsparken står ett vädertorn.

Skillnaderna mellan olika sälar, att viss regelbundet söker upp vindkraftsparker och andra aldrig gör det tror forskarna har rent individuella förklaringar. De sälindivider som söker upp dessa människoskapta strukturer verkar varken vara dominanta individer eller svaga individer, utan det som kanske kännetecknar dem är att de är mer nyfikna och undersökande. I vilket fall som helst är det forskarnas teori.

Knubbsäl

Knubbsäl

Tidigare forskning har också visat att antalet tumlare ökar i områden med vindkraftsparker. Det finns alltså av allt att döma mycket få nackdelar med vindkraftsparker till havs utifrån miljöaspekter. Noterbart är att det inte heller bedrivs nån bottentrålning, oftast inget fiske alls, i områden med vindkraftsparker men att det precis bredvid blir ökat fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!