Blåvitlingfiske vill bli MSC-märkt

För första gången har ett fiske efter blåvitling (kolmule) ansökt om att bli MSC-märkt. Fiskare/fiskebåtar eller fiskeriföretag och fiskeriorganisationer från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Litauen och Danmark har sökt gemensamt. Det handlar om medlemmar i Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), dvs storföretagen Parlevliet & van der Plas, Willem van der Zwan & Zonen samt Cornelis Vrolijk/Jaczon med moderbolag i Nederländerna och dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Litauen och Storbritannien samt nederländskt ägda brittiska företaget Interfish, KFO på Irland och DPPO med bland annat de svenskägda båtarna S 264 Astrid, E 532 Rockall och S 144 Themis som medlemmar. Om någon av dessa tre båtar eller S 205 Ceton som är en annan stor svenskägd båt i Danmark innehar några blåvitlingkvoter vet jag inte, men det är tänkbart.

Huvuddelen av det fiske som nu söker MSC-märkning handlar om de båtar som ingår i PFA:s flotta. Det handlar om flera av världen största fiskebåtar. Frystrålare med fabriksanläggningar ombord. Fisken rensas, fryses in och paketeras ombord båtarna för export till Afrika och Kina för användning som mat. DPPO:s och KFO:s båtar är dock i allmänhet färskfiskbåtar så deras fisk omhändertas i så fall i land. Ett danskt undantag finns dock, L 303 Ariadne, majoritetsägd av nederländaren Tamme Bolt (Nordic Pelagic A/S) och tidigare ägd av företaget Willem van der Zwan som troligen fortfarande äger en minoritetsandel i företaget bakom båten eller i själva båten. Ariadne är en frystrålare med fabrik ombord.

Sannolikt handlar ansökan enbart om de båtar som har kopplingar till PFA eftersom bara mindre delar av de olika ländernas kvoter omfattas. Det betyder att de svenskägda båtarna inte innefattas av ansökan, om de har blåvitlingkvoter så handlar det förmodligen om fiske för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Huvuddelen av den blåvitling som fiskas används som industrifiks och inte som matfisk (konsumtionsfisk). Det är därför troligt att det också på Irland finns någon båt som ägs av ett PFA-företag eller har en koppling till PFA. Världens största fiskebåt, Annelies Ilena som ägs av Parlevliet & van der Plas via dotterbolag, var tidigare irländsk med namnet Atlantic Dawn. PFA är också den enda organisation som kommenterat det hela:

Gerard van Balsfoort, som er formand for ”The Pelagic Freezer-trawler Association”, fortæller på MSCs hjemmeside, at det hele tiden har været hensigten, at få fiskeriet efter blåhvilling MSC Certificeret og formanden er overbevist om at vurderingen kan afsluttes med succes.

Der er også rosende ord fra MSC direktøren Camiel Derichs, der hilser de deltagende lande velkomne i samarbejdet.”Det er fantastisk at se disse Nordatlantiske fiskerier, arbejder for en fælles MSC certificering for blåhvilling.” Et samarbejde, som direktøren håber vil brede sig og inspirere andre fiskere af blåhvilling, til at overveje en lignende og tilsvarende MSC vurdering.

Blåhvilling er en lille (30cm) hvid fisk, der med sit hvide kød, traditionelt har været anvendt til at producere fiskemel, men landene i samarbejdet har i stigende grad målrettet blåhvilling til udelukkende konsum.

Med tank på att det alltså i huvudsak är ett fåtal storföretag, de flesta tillhörande samma organisation och med nederländska ägare och kopplingar är det egentligen inte frågan om ett samarbete mellan flera länders fiskare. Utan istället frågan om några storbolag i om det pelagiska fisket som vill ha MSC-märkning för sitt fiske.

Annelies Ilena

Världens största fiskebåt, Annelies Ilena

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!