MSC-märkning har gjort gott för nordsjösillen

Det menar i alla fall Marine Stewardship Council (MSC) som står bakom MSC-märkningen i en rapport de nyligen publicerat.

De MSC-certifierade fiskeflottorna menas ha bidragit till betydelsefulla förbättringar i det marina ekosystemet. Färska siffror från rapporten Global Impact visar att MSC tycks göra stor skillnad under ytan.

MSC

Exempelvis har sillbestånden i Nordsjön vuxit med 15 procent sedan fisket certifierades. Bestånden av hoki utanför Nya Zeeland har fördubblats och antalet sjöfåglar som fastnar i näten har minskat med 90 procent. MSC har även haft betydelse för hajar, som hotats i samband med fiske av tonfisk på Fiji. Genom att yrkesfiskarna har förbättrat sina fångstredskap och avstår från fiske på djupt vatten klarar sig fler hajar från att bli oönskad bifångst.

– Rapporten visar att konsumenternas val av MSC-märkta produkter har stor betydelse. De MSC-certifierade bestånden blir livskraftiga, vi får bättre kontroll och förvaltning av yrkesfisken samtidigt som oönskad bifångst och hot mot särskilda arter minskar, förklarar Minna Epps.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!