Danskt och svenskt kräftfiske numera MSC-märkt

Det svenska och danska fisket efter havskräfta (jomfruhummer) fått MSC-märkning som ett hållbart och välförvaltat fiske. Detta trots att det i all fall i det svenska fisket finns överetablering och överkapacitet. Kräftfiske i Sverige bedrivs av lite mer än 100 båtar:

Idag involverar det svenska fisket av havskräftor runt hundra båtar. Av dessa är nära tre fjärdedelar certifierade. Runt 25 procent av fisket använder bur för att fånga kräftorna, resten fångas med trål.

– Vi har jobbat hårt för att kunna nå upp till MSC:s standard. Eftersom det funnits ett problem med bifångst av exempelvis torsk i Kattegatt, har vi utvecklat våra trålar, så torsken lättare slinker igenom, säger Jan Norlenius, koordinator för Fiskeri AB Ginneton som står för den svenska delen.

MSC-certifieringen av svenska och danska havskräftor gäller i fem år. Under den tiden ska fisket göra ytterligare förbättringar. Detta gäller i stort sett alla certifierade fisken – de får krav på att vidareutveckla sitt fiske.

Havskräfta

Kräftfisket är efter räkfisket det viktigaste svenska fisket i Skagerak och Kattegatt. I Danmark spelar räkfisket en förhållandevis mindre roll även om dansk fiskare fiskar mer räka än svenska fiskare gör. Istället är fiskfisket av större betydelse i Danmark. De dansk fiskarna är nöjda med beslutet även om de tycker att det tagit lång tid:

MSC – Marine Stewardship Council – har her til aften, tirsdag, offentliggjort, at certificeringen af jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat endelig har fået den ønskede godkendelse. Dermed er en flerårig proces lykkedes for Danmarks Fiskeriforening PO, der formelt har søgt om og nu også fået certificeringen i hus til gavn for hummerfiskerne i de to farvande.

– Det har været en meget lang proces at få certificeringen på plads. Det stiller store krav til fiskeriet, og derfor er vi glade for, at vi nu kan lande jomfruhummer fra Skagerrak og Kattegat med det blå MSC-stempel på, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

I samband med MSC-märkningen av kräftfisket har Danmarks Fiskeriforening PO också gjort en överenskommelse med WWF om att avstå från fiske med bottentrål i vissa områden:

For første gang har Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) indgået en aftale med WWF Verdensnaturfonden om at afstå fra at fiske i bestemte havområder i forbindelse med det MSC-certificerede jomfruhummerfiskeri i Kattegat og Skagerrak.

Det sker for at beskytte havmiljøet, hvor det er nødvendigt i forbindelse med det MSC-certificerede fiskeri efter jomfruhummer i de to farvande. Beskyttelsen af havmiljøet gælder for udvalgte områder øst og syd for Læsø, hvor fiskerne ikke må bruge bundtrawl. Forbuddet gælder dog kun for de udvalgte områder – der er ikke tale om et generelt forbud mod bundtrawl.

– Det er et rigtig flot skridt fiskerne her har taget for at beskytte den danske havnatur, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

– Med aftalen søger WWF og Danmarks Fiskeriforening samtidig penge til undersøgelse af havnaturen i Kattegat og Skagerrak. Hvis undersøgelserne viser, at der er behov for yderligere beskyttelse i forhold til fund af sårbare arter på havbunden, så vil der ikke længere blive fisket i disse områder. Alt i alt en stor dag for dansk havnatur, understreger Gitte Seeberg.

I Danmark fiskas i stort sett alla havskräfta med bottentrål medan det i Sverige är så att cirka 20-35% fiskas med bur. Det mesta som fiskas i Danmark går på export , men i Sverige landas cirka 20% av fångsterna för direktkonsumtion. Burfisket domineras helt av fiske för direktkonsumtion. Burfiske av havskräfta är skonsammare för bottnarna än fiske med bottentrål och anses generellt mer miljövänligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!