Ingen överenskommelse om blåvitling och NVG-sill

Norge, EU, Färöarna och Island har inte kunnat komma till en överenskommelse om kvoterna för blåvitling (kolmule) och NVG-sill (atlantoskandisk sill). En bidragande orsak till detta är Norge ensidiga höjning av sin blåvitlingskvot nyligen:

Forhandlingerne om fordeling af blåhvillingkvoten var på forhånd besværliggjort af, at Norge inden forhandlingerne meddelte en autonom kvoteandel på 35 Procent – en stigning på hele 40 procent. Det lykkedes da heller ikke for parterne at nå til enighed. EU har endnu ikke bestemt sig for, om man vil hæve kvoten, som Norge har gjort.

– EU’s forhandlingsleder John Spencer forventer, at EU træffer en beslutning på det interne EU-møde i Bruxelles den 5. februar. Han er begyndt at forberede den forordning, der skal give den endelige kvote, så det kan ske relativt hurtigt efter den 5. februar, siger Christian Olesen.

Men också Färöarnas och Islands traditionellt oseriösa inställning till en rimlig, rättvis och hållbar fördelning av kvoterna spelar säkert in. Resultatet kan bli att alla länder höjer sina kvoter långt utöver vad som är rimligt. Överfiske blir resultatet. Mycket riktigt kräver också de pelagiska yrkesfiskarna i Europa kraftigt ökade kvoter på blåvitling:

EAPO har i et brev til  EU’s fiskerikommissær Vella anmodet, om at EU nu tager initiativ, og hæver deres kvoteandel for blåhvilling i lighed med Norges udspil. En anmodning som Danmarks Pelagiske Producentorganisation også står bag.

Blåvitling fiskas främst för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning, men utanför Norden också för konsumtion.

Även för NVG-sill kräver de pelagiska europeiska yrkesfiskarna en ökning:

Det er dog ikke kun kvoten for blåhvilling, der ønskes hævet. Under forhandlingerne i sidste uge stod det også klart, at Norge stod fast på at nægte EU fiskere adgang til at fiske atlantoskandisk sild i  norsk zone. Da aftalen om atlantoskandisk sild blev indgået i 2007, blev EU’s kvoteandel nedsat fra 8,69% til 6,51% for at få lov til fiske kvoten i norsk zone. Derfor mener EAPO, at kvoteandelen igen skal hæves til mindst 8,69%.

Sill fiskas främst för konsumtion. Risken för överfiske på grund av det uteblivna avtalet är begränsad. Detta då NVG-sillen främst fiskas i norska farvatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!