Vad har räkan, handelssjöfarten och offshore gemensamt?

Swedish Maritime DaySwedish Maritime Day är en kombinerad konferens/utställning och årets största mötesplats för det svenska maritima klustret – näringsliv, akademi och offentlig sektor – och för alla som är intresserade av maritima utvecklingsfrågor.

Sverige återuppbygger idag sin maritima basnäring. Den är viktig och betydelsefull för samhället och behöver bli lika väl känd som t ex gruvnäringen och jordbruket.

Som kustnation är Sverige beroende av havet. Men havet och havsbotten är också en tillgång för landet i form av vattenvägar, energi, råvaror, sjömat och t ex turism. Maritima verksamheter kan tyckas väsensskilda, men näringens alla delar omfattar verksamheter där havet är vattenväg eller naturresurs, fartyget/båten/fritidsbåten gemensamma redskap och maritim kompetens en förutsättning för tillväxt.

Likheterna och samverkansmöjligheterna mellan näringens olika delar är större än många tror för av tradition kommunicerar näringsdelarna sin storhet på olika sätt. Transport- och sjöfartsdelen fokuserar nästan helt på sitt verktyg/redskap – fartyget/båten, medan andra delar, t ex fisket och den maritima turismen, har sitt fokus på produkten/tjänsten, dvs räkan, fisken, matupplevelsen, skärgårdsresan, naturen, övernattningsmöjligheterna mm. Nästan alla verksamheter är avhängigt en miljöeffektiv maritim operation och fartygen – det stora handelsfartyg, ett modernt fiskefartyg eller en liten passagerarbåt i skärgården – har samma behov av maritim teknologi och utveckling, utbildning och forskning.

Svensk maritim näring har stora utvecklingsmöjligheter och vår maritima industri ligger långt fram vare sig det handlar om en industriell räkproduktion eller den miljöeffektiva sjöfarten och utnyttjandet av energi från havet. Detta handlar Swedish Maritime Day om. Den 20 april på Svenska Mässan i Göteborg.

Njord/Swedish Maritime Day

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!