Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka från Nordsjön, Skagerak och Kattegatt på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.

Nordhavsräka

Pandalus borealis – nordhavsräka Foto: Matz Berggren

Vad säger det egentligen att en art är Nära Hotad och vilka konsekvenser får det? Kategorin Nära hotad används när en art inte riktigt når upp till någon av hotkategorierna eller med säkerhet klassificerar sig i någon av dem, men minskningen har varit så pass påtaglig att den särskilt bör rödlistas och därmed uppmärksammas.

Nordhavsräkans biomassor i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt har minskat kraftigt och som mest mellan åren 2006 och 2011. Den rödlistas på grund av den populationsminskning som skett under den senaste tioårsperioden, 2005-2014. Minskningen beräknas (ICES data) ha uppgått till ca 35 % (10–60 %) under perioden vilket motsvarar kategorin Sårbar (VU). Men det finns en osäkerhet om att den observerade minskningen är en del av en naturlig fluktuation, därför rödlistas nordhavsräkan i kategorin Nära hotad. Den blir alltså rödlistad men bedöms inte i dagsläget som hotad.

Den 28 april publiceras Rödlista 2015 i sin helhet vid konferensen Flora- och faunavård.

Vad är rödlistning?

Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål. Rödlistning är ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige. I kategoriseringen ingår inga värderingar, utan analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. Rödlistan är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status.

Rödlistan tas fram av ArtDatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Nästa rödlista offentliggörs den 28 april 2015 och publiceras dels som bok, dels i ArtDatabankens sökverktyg. Nytt för 2015 års rödlista är att boken kommer att vara i fickformat och främst innehålla bedömningslistor, medan sammanfattning och fördjupning av rödlistningsresultaten kommer att publiceras i en rapport och på webben.

Svensson/SLU

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad”

Kommentarer är stängda.