HaV ger 3,7 miljoner till redskap som skyddar fisken från sälskador

Fem län är först ut med att få pengar från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förebygga sälskador.

Foto: Håkan Carlstrand

– I den första omgången betalar vi nu ut totalt 3,7 miljoner kronor, bland annat till så kallade pushup-fällor, torskburar och förstärkningar av nät och ryssjor, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Pengarna tas från viltskadeanslaget och delas ut till licensierade yrkesfiskare via länsstyrelserna. Senast 20 januari 2016 ska länsstyrelserna redovisa till HaV hur pengarna har använts.

Av de fem län som är först ut får Norrbotten störst bidrag med 2,1 miljoner kronor, följt av Gävleborgs län som får 600 000 kronor och Blekinge län som får 500 000 kronor. Västra Götalands län och Skåne län får nu 300 000 respektive 200 000 kronor.

– Det går fortfarande att kontakta länsstyrelserna och söka pengar för i år. Vi försöker vara flexibla och kommer fortlöpande att betala ut pengar om vi får in bra idéer. I fjol betalade vi ut ca 4,7 miljoner kronor för att förebygga skador som sälar orsakar fisket, säger Susanne Viker.

De senaste åren har sälbestånden ökat i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. 1975 fanns bara cirka 4 000 gråsälar i Östersjön. I takt med att miljögifterna i havet minskat och införandet av jaktförbud så har också hälsostatusen förbättrats och bestånden växt till sig. I dag finns troligen mellan 30 000 och 40 000 gråsälar i Östersjön.

– I dag ser det ut som bestånden av gråsäl i Östersjön och knubbsäl på Västkusten närmar sig en gynnsam bevarandestatus, säger Susanne Viker.

Men det ökande antalet sälar skapar också problem för det kustnära fisket. Kostnaderna för de direkta skador som sälarna orsakar fisket är stora, hårt drabbat är bland annat torsk, lax- och öringfisket. Sälarna ger sig främst på passiva redskap till exempel som nät och ryssjor. Det kan handla om förstörda fiskeredskap eller att sälen äter upp fångsterna. Problemen finns längs hela den svenska kusten men omfattningen av skador beror på vilket slags fiske man bedriver.

– Det går att förebygga skador, exempelvis att använda sig av så kallade push up fällor i de norra länen. I de södra länen pågår försök med torskburar och de senaste tiden har vi sett lovande resultat med dessa, säger Susanne Viker.

Njord/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!